Ana Sayfa  /  SAĞLIK  /  SSK ve Bağ-Kur affı ile ilgili her şey
 • Facebook da Paylaş
SSK ve Bağ-Kur affı ile ilgili her şey
 • 01-01-1970
 • 13 yorum
 • 6467 okunma
SSK ve Bağ-Kur prim affı yasalaştı. Akıllara takılan onlarca soru var. Yeni uygulama hakkında bilmek istediğiniz her sonurunun yanıtını konunun uzmanları cevapladı.

www.resulkurt.com adlı internet sitesinde, Bağ-Kur ve SSK prim affı ile ilgili her konuda sorulan sorulara verilen yanıtları biraraya getirdi. Konusunun uzmanları, sorularınızı cevapladı.

Ali Tezel'in konu ile ilgili yazısı:

BORCUN YÜZDE 30’U SİLİNİYOR
Ana para borcu 100 bin YTL ve daha fazla olanlardan son verdikleri bilanço rasyoları kötü olanların borcunun yüzde 30’u siliniyor..
İşveren Bilanço Esasına Göre Defter Tutuyorsa;

-Asıl borç toplam tutarının en az 100.000-YTL. ve -Bilanço esasına göre defterlerin tutuluyor olması halinde, işverenlerin EN SON Bilançolarında gösterdikleri rakamlara göre borcun bir kısmı terkin edilebilecektir.

Bilançonun, Dönen Varlıklar ve Stoklar toplamının, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamının birbirine bölünmesi sonrasında ortaya çıkan oran 0,50 (%50) ve daha altında olursa borçların bir kısmı terkin edilecektir.

Bilançonun, Dönen Varlıklar ve Stoklar toplamı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı Oranı,

-0,50 ile 0,40 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %10'u,

-0,39 ile 0,30 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %20'si,

-0,29'un altında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %30'u silinecek ve geri kalan oran ödenecektir.

İşveren Bilanço Esasına Göre Defter Tutmuyorsa;

İşletme Hesabı veya diğer tür defter tutan işverenler için ana para+gecikme zammı toplamında terkin edilecek tutarın bulunması uygulaması biraz daha farklıdır.

Bu işverenlerin 31.12.2004 gününe göre düzenledikleri/düzenleyecekleri MALİ DURUM BİLDİRİMİ esas alınarak terkin edilecek tutarları bulunacaktır.

Mali Durum Bildirimindeki, Kasa+ Banka+Kısa Vadeli Alacaklar toplamının, Kısa Vadeli Borçlara bölümü sonucu bulunacak rakam önemlidir.

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar Oranı;

-0,30 ile 0,20 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %10'u,

-0,19 ile 0,10 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %20'sı,

-0,09'un altında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %30'u, silinecek ve geri kalan borç ödenecektir. -01.01.2005 gününden önce iflas etmiş veya vergiden düşmüşse;

Gerek Bilanço Usulü veyahutta bu usul dışında defter tutan ve toplam ana para borcu 100.000- YTL ve üzerinde olan işverenlerden 01.01.2005 gününden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilen işverenlerden yeni borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenler olur ve yasal süresinde müracaat ederlerse, kendilerine ait toplam borcun (ana para+gecikme zammı toplamı) %30 kadarı hemen silinecektir.

Vergilerini Düzenli Ödemeyenler

Borcu 100.000-YTL.den fazla olan ve Bilanço Rasyolarına göre borçlarından bir kısmı silinenlerin taksitlerini ödeme sürelerine rastgelen, gelir veye kurumlar vergisi ile KDV vergilerini yasal süreleri içinde ödemezlerse durum vergi dairelerince SSK'ya bildirilecektir. Bu durumda, borçlular bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir.

-------------------------------------------------------------------------

Bağ-Kur borcunun hesaplanması

Hangi Bağ-Kur'luların borçları yeniden yapılandırılıyor?

-1479 Sayılı (Normal) Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı olanların,

-2926 Sayılı (Tarım) Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı olanların,

31.03.2005 gününe kadar tahakkuk etmiş olan prim ile sosyal güvenlik destek primi borçları, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kur'a yazılı olarak başvurmak şartıyla yeniden hesaplanıp, taksitlendirilecektir.

-Ayrıca, 01.04.2005 gününden bugüne kadar geçen dönem için ise ana para+gecikme zammı hesabıyla hesaplanan borçlar da taksitlendirmeden yararlanabilecektir.

-------------------------------------------------------------------------

Borç yeniden nasıl hesaplanacak?

Hesaplamada uygulamadan yararlanacak olan ve 31.03.2005 gününe kadar tahakkuk etmiş ama ödenmemiş her ayın borcu ayrı ayrı hesaplanacaktır. Buna göre sigortalının geçmiş yıllarda bulunduğu basamağa göre ödemesi gereken primlerin ana parasına borcun ödeme süresinin bitiminden (yani takipeden ayın sonundan) 31.12.1998 tarihinde kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanacak ve daha ana paraya 01.01.1999 tarihinden sonraki dönem için gecikme zammı yerinde DİE'nin açıkladığı TEFE (ÜFE) oranları kadar artırılacaktır.

01.04.2005 günü ve sonrasından yapılandırma kanunun yürürlük tarihinden önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk eden borçlar (prim, sosyal güvenlik destek primi) için ise TEFE (ÜFE) oranları uygulanmayacak ve halen yürürlükte olan gecikme zammı hesabıyla hesaplanacak borçlar da taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecektir.

-------------------------------------------------------------------------
BAĞ-KUR BORÇ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Örnek 1:
Ocak 2000 ayı için 12 inci basamak sigorta primi 22.880.310- TL. ve 17.100.233- TL. sağlık primi olarak toplam 39.900.543- TL. prim borcu bugün için birikmiş gecikme zammı 223.421.168 TL. olup ana para ile gecikme zammı toplamında borç tutarı 263.321.711-TL. olmuştur. Yeni kanun gereğince aynı borç yeniden hesaplanacaktır. Hesaplama yapılırken ocak 2000 ayı primine ödenen gecikme zamlarının tamamı silinecek ve yerine TEF (ÜFE) kadar artış uygulanacaktır. Buna göre ana para olan 39.900.543- TL. o günden şubat ayında kadar geçen süre için toplam %161,34 olan TEFE (ÜFE) kadar artırılarak, 104.276.079-TL. olacaktır. Eski toplam borç ile yeni borç karşılaştırıldığında indirim oranının %61 olduğu görülecektir.

Örnek 2:
Ocak 2004 ayı için 10 uncu basamak sigorta prim borcu olarak 95.815.383-TL. ve sağlık prim borcu olarak da 95.815.383-TL. olmak üzere toplam 191,63-YTL. birikmiş ana para borcu ile bu borca bugüne kadar işlemiş, 111,47 YTL. gecikme zammı ile birlikte toplam 207,28 YTL. borcu olan Bağ-Kur sigortalısının yeni kanun gereğince borcunun gecikme zammının tamamı silinecektir. Daha sonra yeni kanun gereğince TEFE (ÜFE) oranları kadar ana para artırılacaktır. Ocak 2004 den günümüze TEFE (ÜFE) oranlarının toplamı %20,4 kadarıdır buna göre yeni borç, 115,35 YTL. olacaktır. Eski hesaplama ile 207.28 YTL. olan borç yeni kanun ile 115.35 YTL. ye inecektir.

-------------------------------------------------------------------------

İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığı

Ali Bey, yazılarınızda isteğe bağlı SSK'ya başlayabilmek için en az 1080 günün olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Annemin, bir müddet Almanya'da geçmiş yurtdışı çalışması var bu çalışmaları 1080 günün hesabında dikkate alınacak mı? İhsan Güneş

Sayın okurum, 01.05.2003 gününe kadar SSK'ya isteğe bağlı sigortalı olabilmek için herhangi bir prim ödeme gününe ihtiyaç yoktu ama bu tarihte yapılan değişiklik ile SSK'ya en az 1080 gün prim ödememiş olanların isteğe bağlı sigortalılıkları kabul edilmemeye başlandı. 1080 günün hesabında dikkate alınacak süreler ile dikkate alınmayacak süreler (ssk.gov.tr'de vardır) aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1-En az 1080 gün emeklilik primi ödemiş olmak

a-1080 günün hesabında dikkate alınacak süreler:

- 506 sayılı SSK Kanunu'na tabi çalışılan süreler

- İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik, sanatçı, yurtdışı hizmet borçlanması ile edinilen hizmetler

- Hizmet ihyası yapılarak kazanılan hizmetler

- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı,

- 1080 günün hesabında dikkate alınır.

b-1080 günün hesabında dikkate alınmayan süreler :

- 506 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin II'nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık ve staj devresi sayılan süreler

- 506 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin II/C bendi gereği, sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlar

- T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci madde sandıklarında geçen hizmetler,

1080 günün hesabında dikkate alınmaz.

Görüldüğü üzere annenizin Almanya'da geçen çalışmaları 1080 günün hesabında dikkate alınacaktır.

YORUMLAR
 • bekir   09-03-2015 18:44

  Ali bey, 1997 yillinda sigorta girisim var fakat daha sonra odeyemedim benim ne yapmam lazım?

 • özer aydın   06-10-2014 21:32

  bağkur hizmet sürelerinden vaz geçenlerin borçlarıda silinecek dendi .ama galiba asılsız çıktı.kendimi kandırılmış hissediyorum.

 • rıza   17-02-2014 22:49

  sayın kanal bu af olayı nezaman yürülüğe ğeçiyor hanği tarih ve yıl için olacal lütven cevap ilk son ğün nezaman yıl ay

 • salih arzuman   27-09-2013 07:56

  selam bu bağkur affına gecikme zammı ne zaman gelecek lütfen acil cevap verin gecikme zammı kalkmazsa kimse prim borçlarını ödeyemez

 • emine   19-01-2013 12:42

  ben özel bir şirketde diğer ücretliler yani kazancım bağımsız olarak kendime çalışmaktayım ve diğer ücretli adı altında senede 2 kez vergi ödüyorum başlangıç tarihim 7.7.2011 vergi dairesinden memur işyerine gelerek bu şekilde çalışan kişileri kayıt etti sadece vergi ödeneceğini söyledi fakat 1 sene sonra hiç bir şekilde bilgilendirilmedihimiz halde bize bağkur borcu geldi vergi dairesi ve bağkur müdür yardımcıları ile görüştüm işçi değil iş yeri çalıştırdığımı söylüyorlar gerekçe olarakta mesleği olan bölümde hamam.sauna.vb.yerlerin faliyetleri olarak yazmasını gösteriyorlar ama ben eşimin ssk sından faydalandığım halde şu anda faydalanamıyorum ve çok mağdur ve eşimle huzursuz durumdayım sadece ben değil 8 çalışan aynı durumda bu arada 3 arkadaşa borç çıkmıyor aynı kayıt yapıldığı halde internetden araştırmama göre kendi adına çalışan diğer ücretliler bağkur ödemek zorunda olmadığını ve bazı illerde skg nın hatalı işlem yaptığından kaynaklandığını ve bir dilekçe vererek borcun silindiğini yazıyor doğrumu doğru ise ne yapmamız konusunda bizlere yardımcı olursanız çok sevinir ve mutlu olruz bağlı bulunduğum bölge antalya muratpaşa .kalekapı vergi dairesi

 • elif karagöz   06-12-2012 21:50

  babamın hem bagkurdan hem tarım sigortasında ödenmiş primleri var.bir dönem bagkur tarım sigortasını ödeyememiş.dondurmadığı için 6 bin tl ceza gelmiş.daha sonra dondurmuş olmasına ragmen şu an 23 bin tl( küsüratlı) borçlu görünüyor. gün sayısı askerlik de daahil 8000 günü geçiyor.bu 23 bin tl yi bir kerede ödeyemediğinden taksitle ödeme ya da maaş teminatı karşılığı emekli olabilme durumu var mı? yardımcı olurmusunuz?

 • kezban   04-09-2012 00:03

  1963 doğum tari 1977 işe giriş toplam 700 gün çalışmışlım olup bu aftan yararlanıp ödeme yapa bilirmiyim emekli ola bilirmiyim

 • kasım gültekin   09-06-2009 01:16

  1988 1993 yılları arasında 5 yıl 6 ay 10 gün bagkur mükellefi oldum 1981 yılından 1988 yılına kadar ssk lı olarak çalıştım o tarihten sonra 1988 1993 tatihleri arası bagkura kaydoldum 1993 yılında iş yerimi kapattım o tarihten itibaren ssk lı olarak çalışmaktayım bagkura borcum var borcumdan dolayı emekli olamıyorum 02 05 1963 dogumluyum yaşım doldu borç dolayısıyla emekli olamıyorum acaba gündemde af var mı nasıl emekli ola bilirim faizler silinecek mi saygılarımla

 • haydar   09-07-2008 02:48

  44.813 toplam borcum bulunuyor.peşin ödemede bu borç kaç YTL'ye düşüyor? 12 aylık taksitlendirmede kaç YTL ye düşüyor? bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum... şimdiden teşekkürler.

 • sevda   17-06-2008 00:48

  bagkur borcu için nereye basvuru yapılacak bagkur genel müdürlügü henüz baslamadı dedi bize

 • BILGIN   13-06-2008 18:05

  17.08.1982 sigorta gırışlıyım 332 gun sıgortam var. yanlız 98 bağkurum var bu konuda bana ne gıbı yardımcı ola bılırsın tşk

 • hasan   22-05-2008 13:56

  1912 prim ödeme günüm var. 1976yılında sigortam başladı askerllik borçlanması yapmadım. ödemediğim yıllar var. nasıl emekli olabilirim

 • adem   14-04-2008 14:28

  b enim 20000 ytl borcum cıkdı ama benim günüm biti ben bu borcu ödeme imkanım yok ne yapmalıyım 1.2..2008 de doldu günüm bagkur nom /beni aydınlatırsanız memun olurum

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE   

HABER53, RİZE, RİZE HABERLERİ, GÜNCEL HABER - SON DAKİKA HABERLER © 2015
Yasal uyarı : Sitemizdeki tüm yazı, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.