Bu bayram
Mehmet Şevket Eygi
.

Türkiye’mizde on milyonlarca Müslüman bugün bayram yapıyor. Bunların bir kısmı gerçek Müslümandır, bir kısmı sosyolojik Müslüman. Hepsinin bayramı mübarek olsun. Herkes için sıhhat, selamet, afiyet, hidayet, güvenlik ve hüsn-i hâtime diliyorum. Cenab-ı Hak devletimize (bozuk düzene değil), milletimize, vatanımıza zeval vermesin; hepimize akl-ı selim (sağduyu), faydalı ilim, irfan, bilgelik, vicdan, ahlak, vatanseverlik, fazilet nasip buyursun. Dünya ve insanlık kötüye gidiyor, bizleri üçüncü dünya savaşının afetlerinden korusun. Mü’minler birbirlerini sevmekle, desteklemekle, birlik içinde yaşamakla yükümlüdür, bizlere birbirimizi sevmeyi nasip buyursun. Bizleri öldürülen, ezilen, yurtlarından sürülen, sefalete düşen, açlık çeken, kimisi mülteci kamplarında inleyen, Yemen’de kolera salgınıyla yerlere serilen, Akdeniz’de boğulan, acılar çeken Müslüman kardeşlerimize merhamet edenlerden kılsın. Sözü fazla uzatmayayım, bayramınız mübarek olsun.
 
(Not: Papa Birmanya’da bir günde binlercesi vahşi şekilde öldürülen sivil Müslümanlar için kendi dinince dua etmiş… Bir buçuk milyarlık İslam aleminin Müslümanlara dua edecek ortak bir büyüğü bile yok…)
 
Müslümanım,
 
İyi Müslüman değilim…
 
MÜSLÜMANIM… İyi, olgun, vasıflı bir Müslüman değilim…
 
Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensubuyum.
 
İhtilaflı, çekişmeli, tartışmalı konularda Sevad-Âzam dairesi içinde olmaya, kalmaya çalışıyorum.
 
Yüzde yüz doğru olduğu kesinlikle bilinen islamî konularda yanılmam. Beş vakit namaz farzdır, her Müslüman kılmalıdır dersem, yanılmış olur muyum?
 
İhlaslı, ıslah edici, icazetli, takvalı, râsih ulemaya fukahayameşayihe tâbiyim.
 
Dinin şahsî menfaate ve nüfuza (prestije) alet edilmesine karşıyım.
 
İctihad yapmam, fetva vermem.
 
Dinî konuların mıncıklanmasını tartışılmasını kötü görürüm.
 
Dinin, iki kere iki eder dörtlerini, müttefakun aleyh hükümlerini yazmak; ictihad yapmak, fetva vermek manasına gelmez.
 
Halkın, İslamıre’y ve heva ile yazılmış Kur’an meal ve tercümelerinden değil, sahih ilmihal ve din kitaplarından öğrenmesi taraftarıyım.
 
İslam’ı bir ideoloji gibi gören ve gösteren bütün aktivist cereyanlara karşıyım.
 
Ümmet birliğini, olmazsa olmaz şart olarak görürüm.
 
Bütün olumlu çeşitliliklere saygım vardır.
 
Meşreb taassubunu, cemaat ve tarikat holiganlığını, fanatizmi, yobazlığı kötü görürüm, beğenmem.
 
İslam ile meşrebini özdeşleştirmek dengesizliktir.
 
Ahlaksız dindarlık olmaz.
 
İslam ahlakına aykırı her şey fısk ve fücurdur.
 
Cahiller, ehliyetsizler, yetersizler İslam’ı ve Ümmet’i temsil edemez.
 
Din sömürücüsü alçak eşkıya, insanların en düşüğü ve rezilidir.
 
Din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı; karı veya uyuşturucu satmaktan, adam öldürmekten, gangsterlikten daha kötüdür.
 
Salih, muhlis, muttaki, medenî Müslümanlara büyük saygı ve hayranlık duyarım ama yobazlardan nefret ederim.
 
Bir Müslüman olarak benim en büyük düşmanım nefs-i emmaremdir.
 
Hakiki tasavvufa taraftarım.
 
Sahte tasavvuftan nefret ederim.
 
Şeriata aykırı tasavvuf ve tarikat olmadığını iyi bilirim.
 
Hiç durmadan, mütemadiyen, devamlı olarak gıybet ve iftira edenlerin, yalan söyleyenlerin, fitne fesat çıkartanların, saf ve cahil halkı soyanların gerçek dindar değil, şeddeli eşşek olduğunda hiç şüphe bulunmadığını bilirim.
 
İyi Müslüman eşittir iyi insan.
 
İyi sâlih Müslüman, çok zengin de olsa asla israf edemez, lüks bir hayat süremez.
 
Zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun şekilde, hakkeden gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle vermeyenlerin günahkar olduklarını bilirim.
 
Kalp kıran, gurur ve kibir sahibi, yobazlık yapan, mü’minlere düşmanlık eden kimselerin kötü olduğunda şüphe yoktur.
 
Âhireti unutup sadece dünyaya dönük olmak büyük felâket ve faciadır.
 
Paraya tapanlar, zengin olmak için her günahı caiz, mübah ve helal görenler Müslüman değildir.
 
Zamanındaki İmam’a biat ve itaat etmeden ölenler, sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olurlar. (Hadis)
 
Âhir zamanda yaşıyoruz. Mehdi zuhur, İsa aleyhisselam nüzul edecektir. Bu zuhuru ve nüzulü inkar edenler Ehl-i Sünnet dışı bid’atçilerdir.
 
Dinde reform, değişiklik, yenilik, hafifletme olmaz.
 
Light ve ılımlı İslam bir küfür projesidir.
 
Fazlurrahmancılık din dışı bir fırkadır.
 
Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.
 
Cahillerin, terbiyesizlerin dinî konuları tartışmaları, mıncıklamaları, magazin konusu yapmaları büyük bir hıyanettir.
 
Resulullah efendimizin (Salat ve selam olsun ona) din konusundaki hadisleri vahy-i gayr-i metluvdür. O kendinden konuşmaz.
 
Sünneti tamamen inkar eden küfre düşer.
 
Mütevatir, mânenmütevatir, sahih, meşhur hadisleri red ve inkar edenler sapıktır.
 
Fırka-i Nâciye, Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.
 
Dinimizi ABD ve İsrail uşaklarından öğrenecek değiliz.
 
İlmi olup da Müslüman halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyenler haindir.
 
Namaz dinin direğidir, namaz yitirilip yıkılınca din yıkılır.
 
Müslümanlar!.. Gaflet uykusundan uyanın.
 
01-09-2017 10:19
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE