Gerçek Şeyhlere Dil Uzatan Nasipsizler
Mehmet Şevket Eygi
.

Gerçek tarikatların gerçek şeyhleri, Resulullah’ın (Salât ve selam olsun ona) vekilleri ve halifeleri olarak bin küsur yıldan beri her asırda İslam’a, İmana, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata hizmet edegelmişlerdir.
 
**
 
Gerçek şeyhler Müslümanlardan kendileri için para toplamamıştır.
 
**
 
Gerçek şeyhler, sultanlara bile doğru yolda mürşidlik ve rehberlik ederek, dünyanın dirliğine ve düzenine hizmet etmiştir.
 
**
 
Gerçek şeyhler Tevhid, din-i İslam’ın bayraktarları, manevî kumandanlarıdır.
 
**
 
Birtakım sahte, yalancı, türedi şeyh taslaklarını ve müsveddelerini bahane ederek gerçek şeyhlere saldırmak adalete ve insafa aykırı bir aşırılıktır.
 
**
 
Gerçek şeyhler zülcenaheyndir, iki kanatla uçarlar, yani onlar hem Şeriat âlimidir, hem tasavvuf büyüğüdür.
 
**
 
Vehhabîler tasavvuf, tarikat ve şeyh düşmanıdır. Öfke verici ve acınacak hallerini görüyoruz.
 
**
 
Tarikat, tasavvuf, şeyh düşmanı Selefilik; yanlış, bâtıl, bozuk bir fırkadır.
 
**
 
Tasavvufa, tarikata gölge düşüren şeyh taslaklarının Allah cezasını versin!
 
**
 
Onları bahane ederek tasavvufa, tarikata, gerçek şeyhlere dil uzatanları da Cenab-ı Hakk’a havale ediyoruz.
 
**
 
Gerçek şeyhler lüks ve israflı meskenlerde yaşamaz.
 
**
 
Onlar lüks, israflı ve gösterişli otomobillere binmez.
 
**
 
Onlar lüks, israflı, şaşaalı, debdebeli sofralarda israf ederek yemek yemez.
 
**
 
Onlar Resulullahın Sünneti çizgisinde yürür ve hareket eder.
 
**
 
Onlar ihlâs kahramanlarıdır.
 
**
 
Gerçek şeyhlerin iki İmamı Hz. Ebubekir ve Hz. Ali efendilerimizdir.
 
**
 
Gerçek şeyhlerin büyüklerinden bazıları şunlardır: Hz. Abdülkadir Geylanî, Hz. Ahmed er-Rufâî, Hz. İmamı Rabbanî, Hz. Hasan eş-Şazelî, Hz. Hacı Bektaşı Veli… Bunların ve diğer pîrlerin yolundan giden, öğütlerini tutan kimselerin, Allah’ın fazl ve keremi ile kurtulacakları ümit edilir.
 
**
 
Bütün hak tarikatlar Tarikat-ı Muhammediyedir. Onlara saldıranlar nasipsiz kimselerdir.
 
**
 
Tarikatlara, tasavvufa, gerçek şeyhlere saldıranlar Fırka-i Nâciye mensubu değildir; firak-ı dalle mensuplarıdır. Onlar dall ve mudildir.
 
**
 
Gerçek şeyhlerle, müteşeyyihleri (şeyh taslağı sahtekârları) ayırt edemeyenler firasetsiz kimselerdir. Onların sözleri dinlenmez.
 
**
 
Resulullah, Dört Raşid Halife, Selef-i Sâlihîn devirlerinde tasavvuf ve tarikat kelimeleri kullanılmıyordu ama tasavvuf ve tarikat ahlak olarak vardı.
 
**
 
Tarikatlarda yapılan zikirlerin fetva ve ruhsatları verilmiştir. (Ömer Ziyaüddin Dağıstanî, “Feteva-i Ömeriyye ‘an Turuki’l- Aliyye” kitabına bakınız.)
 
**
 
İslam’ın ikinci şartı ve dinin temeli olan beş vakit namazı en güzel ve doğru olarak gerçek şeyhler dosdoğru kılar ve müritlerine kıldırırlar.
 
**
 
Gerçek şeyhler cihad-ı kebir kumandanları olup nefsleriyle mücadele ederler.
 
**
 
19’uncu asırda, büyük Rus ordularıyla akıllara durgunluk verecek şekilde cihad eden Şeyh Şamil hazretleri Nakşî-Kadirî şeyhiydi. Tarikat ve tasavvuf mensupları cihad etmez diyenler yalancıdır, iftiracıdır.
 
**
 
Büyük şeyh İmam Rabbanî zalim sultanlarla mücadele etmiş, zindanlarda çürümüştür.
 
**
 
İmam Azam Ebu Hanife hazretlerinin bile şeyhi ve mürşidi vardı, İmam Cafer-i Sadık hazretleri.
 
**
 
Bütün gerçek şeyhlerin, ucu Resullerin Seyyidine ulaşan kopuksuz silsileleri ve icazetnameleri vardır.
 
**
 
Namaz kılmayan kişi şeyh değil, sahte şeyhtir.
 
**
 
Sevenlerinden ve bağlılarından kendisi için para ve mal toplayıp zengin olan kişi gerçek şeyh değildir.
 
**
 
Dinde reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam isteyen reformcu kişi şeyh değildir, sahte şeyhtir.
 
**
 
Hiçbir gerçek şeyh yalan söylemez, gıybet iftira tecessüs etmez.
 
**
 
Fırka-ı Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinin dışına çıkmış kişi, gerçek şeyh değildir.
 
**
 
Hiçbir şeyh, fasık-ı mütecahir değildir, yani büyük günahları açıkta işlemez.
 
**
 
1920’lerin, 30’ların karanlık yıllarında nice şeyh ve derviş Din-i Mübin-i İslam uğranda idam edilmiş, zalim mahkemelerde sürünmüş, zindanlarda sürgünlerde çürümüştür.
 
**
 
Ülkemizdeki büyük camilere tarikat mensubu imamlar tayin edilirse din kuvvet bulur, cemaat çoğalır, insanlar uyanır.
 
**
 
Hakikî şeyhler aydınlığa, nura götürür; yalancı sahte şeyhler karanlığa…
 
**
 
Hakikî şeyhler çoğalır ve sözleri dinlenirse bugün yüzde 10’a düşmüş olan beş vakit namaz kılanların oranı yüzde elliyi geçer.
 
**
 
Bozulan, açılan, saçılan birtakım kadınları ve kızları, gerçek şeyhlerden başkaları doğru yola getirip tesettüre sokamaz.
 
**
 
Bugünkü genel ve yoğun fısk u fücuru, fuhşiyyatı azgınlığı ancak gerçek tasavvuf, gerçek tarikatlar, gerçek şeyhler önleyebilir.
 
**
 
Gerçek tarikat ve tasavvuf Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı, İslam hikmeti (bilgeliği) demektir.
 
**
 
Tarihin kaydettiği en büyük ve âdil devlet olan Osmanlı devleti Şeriat ve tarikat üzerine müesses idi.
 
**
 
Gerçek tarikatlar Ehl-i Sünnetin hizmetindedir. Onları yıkmak isteyenler ehl-i bid’at ve dalalettir.
 
**
 
Tarikat, tasavvuf, gerçek şeyh düşmanı şu reformcu adama bakınız.
 
**
 
Sevgili Müslümanlar!.. İcazetli, ahlaklı, faziletli, takvalı, ihlâslı, dindar gerçek bir şeyh bulursanız; istihare yaptıktan sonra ona intisab ediniz ve size vereceği güzel, doğru, iyi nasihatleri hayata uygulayınız… Sakın sahte şeyhlerin, kezzabların, paracıların tuzaklarına düşmeyiniz.
 
**
 
Tasavvuf ve tarikat konusunda nasibiniz yoksa, cahillik edip gerçek şeyhlere dil uzatmayınız, başınızı belaya sokmayınız.
 
**
 
Gerçek şeyhlere selam ve hürmet eder, ellerinden öperim… Müritlerini kaz gibi yolan, inek gibi sağan sahte şeyhlere yazıklar olsun…
 
**
 
Gerçek tasavvufa, gerçek tarikatlara, gerçek şeyhlere saldıran nasipsizlerin ıslah olmaları için dua ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi cümleten ıslah buyursun. Âmin.
 
09-09-2017 08:09
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE