Sosyal Medya

EKONOMİ

BDDK'dan kur ataklarına karşı yeni önlem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların TL alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi

BDDK'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
 
Bilindiği üzere bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
FORWARD İŞLEMLERİ NEDİR?
 
Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, kur dalgalanmalarına karşı korunma tekniği olarak da tanımlanabilir.
 
Forward sözleşmelerinde tarafları, alıcılar ve satıcılar oluşturur. Taraflar, anlaşma tarihinde (Valör) miktar, fiyat ve para değişimi tarihi (vade) konusunda mutabık kalırlar.
 
SWAP NEDİR?
 
İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.