Sosyal Medya

GÜNDEM

Amirine saygısızlık yapan çalışan işten çıkarılabilir mi?

Çalışanların iş yerlerinde bulunan amirlerine kaşı saygısızlık yapmaları durumunda işten çıkarılmaları mümkün müdür? Böyle bir durumda işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilir mi? Cevap vermesi oldukça güç olan bu soru hakkında bakalım Yargıtay kararları ne diyor...

 

Amirine saygısızlık yapan işçinin durumunun ne olacağı merak edilirken, saygısızlık kavramının ucunun oldukça açık olmasından dolayı ne şekilde karar verileceğini net bir biçimde ifade etmek de o kadar güç.
 
AMİRE SAYGISIZLIK İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ MİDİR?
 
Bu konudaki Yargıtay kararlarına baktığımızda amire saygısızlık sebebiyle işten çıkarılma olması için bir kaç unsurun bir arada olması gerekmektedir. Saygısızlık somut bir şekilde yapılmış olmalı ve kanıtlanabilmelidir. Bu durumda yapılacak olan fesih geçerli fesihtir . İşçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının kendisine ödenmesi gerekir.  Ancak saygısızlık unsuru İş Kanunu'nun 25. maddesindeki işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlığı altındaki maddelere giriyorsa,  birden fazla kez tekrarlanmış, ısrar edilmiş ve ağır şekilde hakarete varacak düzeye ilerlemiş ise bu durumda haklı fesih yapılabilir ve işçinin tazminat hakkı ortadan kalkar.
 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/1284 E. kararında; “Somut olayda, dosya içeriğine göre işverence işsözleşmesi, işçinin yazılıve sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarında değişiklik olmaması, en son 11.8.2009’da sık sık viziteye çıkarak işgücü kaybına neden olmasınedeniyle yazılıolarak uyarıldığı, işarkadaşlarının yerine daha çok çalışmasına, sonucunda da işyerinde çalışma huzur ve ortamın bozulmasına neden olması, amirlerine karşısaygısız ve laubali tutum ve davranışta bulunması, talimatlara uymaması, sürekli ikaz edilmesine rağmen umarsızca işarkadaşlarınıda işverene karşıkışkırtması, işten sürekli yakınmasınedenleriyle sona erdirilmiştir. Yargılama sırasında dosya arasına alınan değerlendirme formu, işe girişkayıtları, işçinin hastalık izinlerini gösterir belgeler ve 11.8.2009 tarihli ihtar dikkate alındığında, işsözleşmesinin haklıfeshini gerektirir seviyede olmamakla beraber, işçinin belirtilen eylemleri gerçekleştirmesi işakışınıbozucu niteliktedir. Artık işverenden işilişkisini devam ettirmesi normal ölçülerde beklenemez. Fesih geçerli nedene dayanmaktadır ve davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayıgerektirmiştir.” denilerek geçerli fesih kararı verilmiştir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.