Sosyal Medya

EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisinin sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama şöyle;
 
"Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,03 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,99 puan azalarak yüzde 15,72’ye gerilemiştir. Çekirdek enflasyon göstergesi B endeksinin yıllık değişim oranı ise 0,62 puan düşüşle yüzde 16,28 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur. Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemiştir. Bununla birlikte, temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,03 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,99 puan azalarak yüzde 15,72 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,62 ve 1,01 puan düşüşle yüzde 16,28 ve 14,86 olarak gerçekleşmiştir.
 
Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,99, 0,55, 0,32 ve 0,08 puan azalmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlenmiştir. Bu gelişmede, büyük ölçüde hizmet fiyatları belirleyici olmuştur.
 
Haziran ayında hizmet fiyatları yüzde 1,65 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 0,23 puan azalarak yüzde 14,92 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme ve diğer hizmetler grubunda gerilerken, diğer alt kalemlerde artış göstermiştir. Haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonunda baz etkisi kaynaklı düşüş gözlenirken, lokanta-otel grubunda turizmdeki canlılığa da bağlı olarak gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde yüksek fiyat artışları izlenmiştir.
 
Ulaştırma grubu enflasyonundaki yükselişte karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları (aylık yüzde 15,80) öne çıkmıştır. Geçmiş enflasyona endeksleme davranışına bağlı olarak eğitim hizmetleri enflasyonundaki yukarı yönlü seyir devam etmiştir. Haziran ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,80 puan düşüşle yüzde 14,79 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemeye devam etmiştir. Dayanıklı mal grubunda otomobil fiyatlarındaki yüzde 1,04’lük artışa karşın, diğer alt kalemlerin etkisiyle ılımlı bir fiyat artışı gözlenmiştir.
 
Giyim grubunda fiyat değişimi dönemsel ortalamaların altında gerçekleşmeye devam etmiştir. Diğer temel mallarda ise bir süredir yavaşlamakta olan aylık fiyat artışlarının bu dönemde yükseldiği görülmüştür. Yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki zayıf seyir, temel mal enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.
 
Enerji fiyatları Haziran ayında yüzde 1,04 oranında azalmıştır. Bu gelişmede şebeke suyu ve akaryakıt fiyatları etkili olmuştur. Bu dönemde, döviz kuru gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile akaryakıt fiyatları yüzde 2,23 oranında gerilerken, şebeke suyu fiyatlarındaki düşüşte İstanbul ilindeki indirimin etkisi öne çıkmıştır. Öte yandan, doğalgaz ve tüpgaz fiyatları sırasıyla yüzde 0,88 ve 0,44 oranlarında artmıştır. Bu gelişmelerle, enerji yıllık enflasyonu 2,29 puan düşerek yüzde 10,46 olmuştur.
 
Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Haziran ayında 9,24 puan azalarak yüzde 19,20 olmuştur. Bu gelişmede sebze fiyatlarına bağlı olarak yüzde 15,31’e gerileyen işlenmemiş gıda enflasyonu ana belirleyici olurken, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürmüştür. Bu dönemde taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon baz etkilerinin yanı sıra sebze fiyatlarının mevsimsel ortalamalarının üstünde düşüş göstermesiyle birlikte yüzde 11,48’e gerilemiştir.
 
Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise patates ve yumurta fiyatlarındaki gerileme devam etmekle birlikte, başta beyaz et (yüzde 4,67) ve süt (yüzde 4,57) olmak üzere diğer kalemlerde fiyat artışları sürmüştür. İşlenmiş gıda grubunda fiyatlar Mayıs ayının ardından bu ayda da maliyet artışlarının fiyatlara gecikmeli yansımasına bağlı olarak, yüzde 2,44 ile yüksek bir oranda artmış grup yıllık enflasyonu 1,42 puan yükselişle yüzde 23,41 olmuştur. Bu grupta, ekmek ve tahıllar ile süt ürünlerinde daha belirgin olmak üzere alt kalemler geneline yayılan artışlar izlenmiştir.
 
Yİ-ÜFE AÇIKLAMASI
 
Yurt içi üretici fiyatları Haziran ayında yüzde 0,09 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 3,67 puan düşüşle yüzde 25,04’e gerilemiştir). Aylık artışın ılımlı gerçekleşmesinde, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler belirleyici olmuştur. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur.
 
Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyatlar ara malı ve sermaye malı gruplarında gerilemiş dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ve enerji gruplarında ise yükselmiştir. Ara malı grubu fiyatlarındaki aylık düşüşte ana metaller, temel kimyasal ürünler ve tekstil belirleyici olurken sermaye mallarındaki düşüşte metal yapı ürünleri ile motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları öne çıkmıştır.
 
Enerji grubundaki artışı elektrik üretimi ve gaz imalatındaki fiyat artışları sürüklerken, petrol ürünleri düşüş yönlü katkı vermiştir. Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ürünleri, elektronik ürünler ve ev aletleri öncülüğünde artmıştır. Dayanıksız tüketim mallarında ise işlenmiş gıda ürünleri imalatı fiyatlarındaki artış belirleyici olmuş bu artışın etkisi tüketici fiyatları tarafında da hissedilmiştir. Sonuç olarak, bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir miktar azalmıştır. "

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.