Sosyal Medya

RİZE

Ankara Bilim Üniversitesinin Rizeli kurucusu

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü, Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi hakkındaki sorularımızı cevapladı.

Ankara Bilim Üniversitesi’nin hedefi sürdürülebilir kalkınmayı yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmektir!
 
Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü, Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi hakkındaki sorularımızı cevapladı.
 
Türkiye Verimlilik Vakfı’ndan kısaca söz edebilir misiniz?
 
Türkiye Verimlilik Vakfı; ülkemiz ile dünyadaki değişim ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak, çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilinci oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Vakfımız, kurulduğu 21 Nisan 2016 tarihinden bugüne, ülkemizin yararına olacağına inandığı her alanda üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi kendine ilke edinmektedir.
 
İşte bu bilinçle, vakıf bütün imkanlarıyla üzerinde yoğunlaşma gereği duyduğu her konuyu verimlilikle bağdaştırıp, bu alanda gündem oluşturmaya, farkındalık oluşturmaya kendini adeta zorunlu hissetmektedir. Verimliliği sadece sanayi ile sınırlandıran yanlış algıyı yıkma konusu da artık vakfımızın öncelikli görevleri arasına yer almaktadır.
 
Vakfımız, sadece verimlilik farkındalığı oluşturmakla kalmayarak aynı zamanda yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olma yolunda da emin adımlar atmaktadır.
 
Böylesine gerekli ve önemli bir faktörün A’dan Z’ye irdelenmesi, eksikliklerinin giderilmesi, eğitim misyonunun üstlenmesi amacıyla öncelikle Verimlilik Akademisi’ni kuran vakfımız, Boğaziçi Üniversitesi ile ‘Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi’ni düzenledi. Ardından Başkent’te ilk kez organize edilen teknoloji fuarı olan ‘Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı 2018’de  ATO Congresium’da gerçekleştirdi. Gördüğü büyük ilgi ve destekle teknoloji fuarımız; her yıl farklı bir tema ile organize edilerek geleneksel hale getirildi.
 
Vakfımız ayrıca, Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliğiyle Ankara’da ATO Congresium’da 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni düzenleyerek, ekonomimizde son derece büyük bir pazar payına sahip olması gereken bu önemli konunun, Verimlilik ilkesiyle birlikte ülkemizin kalkınmasında itici bir güç olmasını, hızla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanması ve dünyada hak ettiği yere ulaşmasını hedefledi.
 
Vakıf, sesini daha iyi duyurmak ve bu amaçlar doğrultusunda akademik ve entelektüel farkındalığın oluşması için “Türkiye Verimlilik Dergisi”ni Türkçe-İngilizce olarak yayın hayatına sundu ve özgün konular seçerek gündem oluşturmaya devam etmektedir. 
 
Türkiye Verimlilik Vakfı’nın kurucusu olduğu Ankara Bilim Üniversitesinden bahsedelim biraz da… Üniversite kurmanın muhakkak birtakım zorlukları vardır. En büyük atılımlarınızdan biri olarak neden Üniversite kurmayı tercih ettiniz?
 
Üniversite kurma fikri, vakfımızın kuruluşundan beri gündemimizdeydi…  
Hedefi “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu doğrultuda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle yükümlü bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfımızın; temel strateji ve hedefleri doğrultusunda, bilim ve irfan yurdu olan bir üniversiteye gereksinimi olduğunun farkındaydık.. 
 
Ülkemizde üniversite kurmanın zorluklarını anlatmaya sayfalar yetmez. Bunun ardında eğitim sistemimizi ve başta öğrencileri koruma düşüncesinin hakim olduğunun da bilincindeydik. Çok genç bir vakıf olmamıza rağmen tüm zorlukları aşıp bu ulvi hedefimizi gerçekleştirdik ve hiçbir zorluğun bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını üniversiteyi kurarak gösterdik.
 
Öncelikle bir eğitimci olarak değerlendirdiğinizde Ankara Bilim Üniversitesi eğitim alanında özellikle hangi alanlarda kendini göstermeyi hedefliyor?
 
Ankara Bilim Üniversitemizin hedefi; farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, bağımsız düşünebilen şuur sahibi bireyler yetiştirmektir.
 
Ankara Bilim Üniversitesi’nin eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmaktadır.
 
Ankara Bilimin öğretim kadrosu örnek teşkil edecek; akademik araştırmalar ise geniş bir yelpazeye yayılacaktır. Ankara Bilim Üniversitesi; teknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan endüstri mühendisliğine, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine ve bilimin, edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, gelişimi ve değişimi esas alan, kamu ve özel sektörle işbirliği gerekliliğini savunan farklı bir eğitim ortamı sunacaktır.
 
Ankara Bilim Üniversitesini nasıl konumlandırıyorsunuz? Nasıl bir üniversite olmasını istiyorsunuz?
 
Ankara Bilim Üniversitemizin; bilgi ve teknolojik üretim konusunda araştırmacı kimliğinin yanı sıra eğitimi sadece bir iş veya bir kariyer elde etme amacı dışına çıkartarak öğrencilerini düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye, yenilik olarak bilimsel beslenmeyi öngören, yaşam boyu eğitim kavramına uygun dijital teknolojilerini de içinde barındıran, eğitim dili %100 İngilizce ile öğrencilerini hem akademik hem de sosyal yaşamlarında dil becerileriyle donatan,  çok yönlü bir eğitim ortamı sunan bir yapıda olmasını arzu ediyoruz. Tüm bu oluşumları gerçekleştirecek gücü ve kudreti de kendimizde görüyoruz. 
 
Üniversitenizin yakın ve uzak hedef olarak Türk bilimindeki vizyonunu ve yerini nerede görmek istiyorsunuz? 
 
Vizyonumuz, dünya standartlarında, ülkemizin en başarılı üniversitelerinin arasına girmek; insanlığın refahına ve gelişmesine yönelik faaliyetleri oluşturan, bunlara liderlik eden, katılan ve çözümler üreten, yarının küresel bireylerini yetiştirmek ve toplumu geliştiren, bir ulusun, bölgenin ve dünyanın yaşam kalitesine katkıda bulunan bilim, sanat, fikir ve bilgi bütünlüğünü geliştirmek ve yaymaktır.
 
Ankara Bilim, mezunlarının alanlarında yetkin bireyler olmasını, seçtikleri alanlarda derin bilgi ve yetkinliği ile İngilizce dili bilgisine hakim etkin bireyler yetiştirerek, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşünebilen ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Vereceğimiz farklı eğitim sistemi ve sunacağımız olanaklarla çok değil 3-4 yıl sonra Vakıf Üniversiteleri arasında çok farklı bir yer edineceğimize yürekten inanıyoruz.
 
Öğrenciler neden Ankara Bilim Üniversitesini tercih etsin, diğer üniversitelerden farkınız nedir?
 
Ankara Bilim Üniversitesine gelecek öğrenciler, bir kere çok donanımlı bir akademik kadronun sunacağı özgür ve gelişime açık bir eğitim ortamında kendilerini bulacaklardır. Öğrenciler hayallerini gerçekleştirmek ve geleceklerini sağlam temeller üzerinde oturtmak şansını elde edebileceklerdir.
 
Ayrıca üniversitemiz; %100 İngilizce bölümleriyle dünyadaki gelişimi yakından izleyen bir eğitim standardı sunmakta ve örgün eğitim dışında fuar, spor, konser, konferans gibi etkinliklerle öğrencilerini dinamik tutabilme fırsatları takdim etmektedir. Türkiye’nin teknoloji devlerinde, iletişim, sanat, insan ve bilimleri alanının itibarlı kuruluşlarında staj ve iş deneyimi imkanı vermektedir. Farklı burs kategorileri ile başarıyı ödüllendirdiği gibi yeni ve özgün eğitim anlayışıyla Ankara Bilim başarılı bir gelecek vadetmektedir. Üstelik Başkent’te ulaşım problemi bulunmayan lokasyonu ile seçeneklere erişimi de kolay ve rahat bir üniversite olarak bir adım önde bulunmaktadır. 
 
Aday öğrencilere neler söylemek istersiniz? Burs imkanlarınız var mı?
 
Bir vakıf üniversitesi olmamız nedeniyle, amacımız hep öğrencilerin yanında olmak ve yararına davranmaktır. Önceliğimiz de başarıyı ödüllendirmek olduğu için çok geniş bir burs yelpazesine sahibiz.
 
ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu programlara göre yerleştirilen öğrencilere tam (%100) veya kısmi (%50) karşılıksız burs vermekteyiz.
 
Üniversitedeki lisans programlarına ilk kez yerleştirilenler arasından giriş sınavı yerleştirme puan türü sıralamasında Senato tarafından belirlenen başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilere normal eğitim-öğretim süresince, yılda 9 ay süreyle verilen destek burslarımız vardır. Bu üstün başarı bursumuz ile ilk 1000’e 2.000 TL, İlk 5.000’e 1.500 TL, İlk 10.000’e 1.000 TL ve İlk 30.000’e giren öğrencilerimiz 750 TL aylık alacak.
 
Ayrıca Ankara Bilim, tam ücretli kontenjanlara tercih bursu da verecek. Kayıtta, tercihini ilk 5 sırada yaparak kesin kayıt yaptıran öğrencilere %50, 5 ila 10 tercihinde yer vererek yerleşen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere ise %30 indirim yapılacak. Yine %50 kontenjanlara da ayrıca tercih bursu verilecek. Kayıtta, tercihini ilk 5 sırada yaparak kesin kayıt yaptıran öğrencilere %20, 5 ila 10 tercihinde yer vererek yerleşen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere ise %10 indirim uygulanacak. 
 
Bunların dışında öğrencilerimize verilen burslarımız da şöyle:
Mütevelli Heyet (Onur) Bursu (Her yıl belirlenen miktar ve oranlarda), Şehit Bursu (Eş ve çocuklarına %50), Kardeş İndirimi (%10), Sağlık çalışanları ve Kamu personelinin çocuklarına destek bursu (%5)

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.