Sosyal Medya

RİZE

Rize'de her 10 bin kişiye düşen minibüs sayısı

İllere Göre Türkiye’de 10.000 Kişi Başına Düşen Minibüs Sayıları (2020 Şubat)