Sosyal Medya

EĞİTİM

MEB harekete geçti ve değişti

Milyonlarca kişi bekliyordu. MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile yazı yollandı ve resmen duyurdu. Yüz yüze eğitim ile ilgili değişiklik yapıldı.

Pazartesi başlayacak olan öğrenciler haftada 2 gün, 2 grup halinde okula gidecek. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce gibi dersler yüz yüze, Resim, Beden ve müzik dersleri ise online yapılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 1 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersini de yüz yüze görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.
 
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokul ve 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşama uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre; yüz yüze eğitimler, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
 
HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK
 
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde İl Hıfzıssıhha Kurullarının il- ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
 
YÜZ YÜZE EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER BELLİ OLDU
 
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
 
UZAKTAN EĞİTİMDE DERS SÜRESİ 30 DAKİKA
 
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek, devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.
 
Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu 
 
illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda 12  Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak özel eğitim okulları ve özel eğitim  sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemler ile uygulama programının detayları  belirlendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12  Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan  öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında  yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları  paylaşıldı.Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim  anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere  haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar  için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz  yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel  eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4.  sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar  bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12  Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve  haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel  eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime  başlayacak.
 
Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf  seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve  benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf  seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime  devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek. Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim  meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer  aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri  başlayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde  açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup  öğrenciye haftada iki gün yapılacak.
 
Ders süreleri 30 dakika olacak
 
Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti  yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde uygulanacak. Yüz  yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Kurulu  Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak  hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak. Ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi  uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.
 
Öğretmen görevlendirmeleri hızla tamamlanacak
 
Yazıya göre, il, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki  öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel  imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında  öğretmen görevlendirmeleri ivedi şekilde tamamlanacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde  öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas  alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı  mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve  devamsız sayılmayacak.
 
Evde ya da hastanede eğitim gören öğrenciler de yüz yüze eğitime  başlayacak
 
Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumları e-Okul  Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler"  bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları  ile öğretmen görevlendirmeleri tamamlanacak.  Evde veya hastanede eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf  seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda  başlanacak. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan  tüm tedbirler uygulanacak. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında da  velinin tercihi esas alınacak. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan  ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek.  Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından  faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecek.
 
Refakatçi/veliler için okullarda ayrı bir bölüm oluşturulacak
 
 Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu  olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta  bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda  bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen  kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde  maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate  alınarak, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın  kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da  öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması  engelleyecek şekilde düzenlenecek.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak  bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi  haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek.
 
 BİLSEM'ler uzaktan eğitime devam edecek
 
 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından yürütülen eğitim  faaliyetleri uzaktan, canlı olarak devam edecek. Kaynaştırma, bütünleştirme  kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek  eğitim hizmetlerine de yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.
 
 Engelli öğrenciler için dijital platformlar devrede
 
 Özel gereksinimi olan öğrencilerin evde verimli zaman geçirmeleri  amacıyla "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından,  "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya  "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlardan yararlanmaları sağlanacak.  Yazıda ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün  13.30-14.30 saatlerinde yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders  videolarının da öğretmenlerce öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere  tavsiye edilmesinin önemine vurgu yapıldı.
 
 Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan  koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen  Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19  ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın  Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerektiğine de işaret edilen  yazıda, Bakanlıkça hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme  Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle  paylaşılarak bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.
 
Özel kamu spotu
 
Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.
 
Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geri dönmesini ve Covid-19 riskine karşı farkındalığını artırmayı amaçlayan 4 kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Eğitici içerikli videolarda, Covid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gereken tedbirler 'Ayşenur, Mert, Burak ve Almila' adlı öğrenciler tarafından anlatıldı. Öğrencilerin Covid-19 riskinden korunmak için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca dikkat etmeleri gereken el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere de videolarda yer verildi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze ve uzaktan  sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin  tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına önümüzdeki haftadan  itibaren başlayacak. Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve  12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi  yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim  modeli" planlaması yaptı.Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA  kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek. Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet  erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA  Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki  süreçte sayı daha da arttırılacak.
 
 Dağıtım stratejisiyle hareket edilecek
 
MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet  bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet  bilgisayar ulaştıracak. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla  ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek  haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir  düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel  eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir  önceliklendirme yapıldı.
 
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine  edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
 
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör  kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar  desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de  aynı stratejiyle hareket edilecek. Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları  internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına  ilişkin planlamalar yapılacak.Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak  uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle  uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime, anasınıfı ve  ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de geçilmişti. 
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.