Sosyal Medya

GÜNDEM

HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihraç ettiği 11 hakim ve savcının isimleri Resmi Gazetede yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihraç ettiği 11 hakim ve savcının isimleri Resmi Gazetede yayımlandı.
 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM VE SAVCILARA DAİR KARAR
 
Konya Hakimi (40391) Zeki YILDIRIM,
 
Ankara Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN,
 
Yargıtay Tetkik Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI,
 
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan DÜĞER,
 
Kocaeli Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN,
 
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR,
 
Tarsus Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS,
 
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT,
 
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK,
 
Emirdağ Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK ve
 
Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve
MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,
 
 
 
DAHA ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE SAVCILARIN İTİRAZLARINA DAİR KARAR
 
Büyükçekmece Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (125449) Güler YABAŞ'm 20.03.2020,
 
Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171104) Semih KIR'ın 16.03.2020 ve
 
Bursa Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171131) Gökhan BALCl'nın 17.03.2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçeleri,
 
Konya eski halen Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (153603) Sabahattin YILMAZ'm 17.07.2020 ve 21.07.2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesi,
dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile Hakimler ve Savcılar
 
Kurulu Genel Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 2020/127 sayılı karan yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin ayn ayrı olmak üzere ESASTAN REDDİNE, oy birliği ile,
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.