Sosyal Medya

EĞİTİM

MEB resmen açıkladı! 4 bin 369 lira...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk bütçe görüşmelerinde öğretmenlerin maaşlarına ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı,  Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin, her zaman  kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim  hizmetlerini yürütebilmek için program bütçeye göre hazırlanan eğitim bütçesinin  211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, bu  rakamın 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu  söyledi.
 
 MEB'in 2021 yılı bütçesinin Program Bütçe'ye göre hazırlandığın  aktaran Selçuk, "Sınırlı kaynakların, topluma en yüksek faydayı sağlayacak  programlara tahsis edilmesi gerçeğinden hareketle Bakanlığımız faaliyetleri,  engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim, hayat boyu öğrenme,  ortaöğretim, ölçme, seçme ve yerleştirme, temel eğitim, uluslararası eğitim iş  birlikleri ve yurtdışı eğitim ve yönetim ve destek programlarına ayrılmıştır."  bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim  Programı'na 7 milyar 568 milyon 630 bin lira, Hayat Boyu Öğrenme Programı'na 3  milyar 24 milyon 407 bin lira, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programı'na 69 milyon  132 bin lira, Ortaöğretim Programı'na 42 milyar 478 milyon 310 bin lira, Temel  Eğitim Programı'na 80 milyar 809 milyon 296 bin lira, Uluslararası Eğitim İş  Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programı'na 1 milyar 645 milyon 282 bin lira,  Yönetim ve Destek Programı'na ise 11 milyar 325 milyon 177 bin lira ödenek  ayrıldığını belirtti. 2021 Program Bütçesinde 67 performans göstergesi ile programların  yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini vurgulayan Selçuk,  "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki  deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel  önem verdiğimiz alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar  liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.
 
 2021 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli  destekler sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Selçuk, bu kapsamda tahsis  edilen ödenek tutarının 30,1 milyar lira olduğunu, 2 milyon öğrencinin  faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 13,9 milyar lira, 1 milyon 256 bin  öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5,5 milyar  lira, 411 bin engelli çocuğun faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 4,8  milyar lira, öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1,9 milyar  lira, pansiyonlarda barınan 328 bin öğrenciye barınma desteği olarak 1,3 milyar  lira, ücretsiz kitap dağıtımı için 1 milyar lira, özel okul desteği kapsamında  891 milyon lira, üniversitelerde uygulanan harç desteği kapsamında 763 milyon  lira destek verileceğini açıkladı.
 
 Salgın döneminde uzaktan eğitim
 
Bakan Selçuk, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19  salgını ile birlikte uzaktan eğitim sürecini başlatarak hayati önlemlerden birini  uygulamaya koyduklarını anlattı.Uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA  Lise TV kanalları üzerinden uzaktan eğitim içeriklerini ve ders anlatım  videolarını öğrencilerle buluşturduklarını belirten Selçuk, bu süreçteki eğitim  faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Aynı dönemde belli başlı ülkeler, öğrencilerine sadece işlenecek  konularla ilgili mail göndermekle yetindi. Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme  kayıplarını en aza indirmek amacıyla her seviyede Telafi Öğretim Programları'nı  hazırladık. Salgın nedeniyle uzunca bir süre gerek aile ortamı gerek sosyal  medyada salgın ve salgının etkileri ile ilgili uyaranlara maruz kalan  öğrencilerin yeniden okula başladıklarında olağan düzenlerine dönmeleri için  Okuldayım Güvendeyim-Çocuk ve Gençler İçin Uyum Etkinlikleri kitapçığı  hazırladık. Çalışmalarımız bu kapsamda artarak ve çeşitlenerek devam  etmektedir."
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda  çocukların faydasını önceleyerek okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçişi  başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "Ülkemizle benzer özellikler gösteren  ülkelerde tüm okullar tam zamanlı ve tüm seviyelerde açılırken biz kontrollü ve  aşamalı bir geçişi tercih ettik." ifadesini kullandı. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin haftanın 2 gününde okullarına  devam ettiğini dile getiren Selçuk, sınıf mevcutlarını Bilim Kurulunun tavsiye  kararları doğrultusunda gruplara ayırarak azalttıklarını, ayrıca ders sürelerinde  yaptıkları düzenleme ile çocukların okulda kalış sürelerini de kısalttıklarını  vurguladı. Okullarda Kovid-19 tedbir ve takip ekipleri oluşturduklarını ve  öğretmenlerin salgın tedbirleri konusunda eğitimlerini tamamladıklarını aktaran  Selçuk, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu  Önleme Kontrol Kılavuzu'nu hazırladıklarını aktardı.
 
Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan  öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 304 EBA Destek Merkezi, 127 mobil EBA  Destek Noktası oluşturduklarını bildiren Selçuk, EBA Destek Noktalarının  sayılarının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.   Bakanlık olarak ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından,  ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam  etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler  üzerinden yaptıkları sıralamalar doğrultusunda 500 bin öğrenciye tablet  bilgisayar ulaştırdıklarını hatırlatan Selçuk, ayrıca yerel yönetimler, sivil  toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler  tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç  sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle çalışmalar  yürüttüklerini ifade etti.
 
Türkiye'deki öğretmen profili
 
Bakan Selçuk,  resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837  öğretmenin bulunduğunu, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut  resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini dile getirdi. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde  62'sine tekabül ettiğinin altını çizen Ziya Selçuk, şu bilgileri paylaştı:"Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya,  ortaöğretimde de 11'e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen  doluluk oranları birbirine yakın bir seviyeye yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk  oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde  93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler  yapılmış ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan  9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4369 lira, ek ders ücretinin  saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca, tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim  yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2020-2021 eğitim  ve öğretim yılında öğretmenlerimize 1210 lira ödenmiştir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler,  hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, idari ve mali hizmetler, danışma ve  denetim faaliyetleri ile insan kaynakları yönetimine 2021 yılı bütçemizin Yönetim  ve Destek Programına 11 milyar 325 milyon 177 bin TL kaynak ayrılmıştır."
 
 5 milyon kullanıcıya hizmet sunan yeni teknoloji
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim  Ağı'nın (EBA), gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 Eğitim Vizyonu  hedefleri doğrultusunda tamamen yenilendiğini belirterek, Türkiye Güvenli  Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile aynı anda 5 milyon kullanıcıya hizmet  sunabilmeyi, sunulan elektronik içeriklerin miktarını, kalitesini, işlevselliğini  ve içerik üretim altyapılarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını bildirdi.Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip yerleşen öğrenci sayısının yüzde  63 arttığı bilgisini veren Selçuk, öğretmenlerin yüzde 85'ine yeni teknolojiler  ve sistemler konusunda eğitim imkanı sağladıklarını söyledi. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının temasının mesleki ve teknik  eğitimde "patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı" olarak belirlendiğini  hatırlatan Selçuk, "Bu kapsamda şu ana kadar 142 patent, faydalı model, tasarım  ve marka tescili alındı. Ayrıca 66 patent, 85 faydalı model, 197 tasarım ve 260  marka olmak üzere toplam 608 tescil başvurusu değerlendirilme aşamasındadır."  diye konuştu. Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha da  ön plana çıktığına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti: "Bugüne kadar okullarda 6 milyon litre yüzey temizleyici, 800 bin  litre el dezenfektanı, 30 bin litre kolonya, 60 milyon adet cerrahi maske, 15 bin  N95 maske, 1 milyonun üzerinde yüz koruyucu siperlik ve 35 bin tek kullanımlık  çatal-bıçak üretimi yapılmıştır. Ayrıca salgın sürecinde ihtiyaç duyulan diğer  ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla altyapısı güçlü meslek liselerimizde  Ar-Ge merkezleri kurduk. Bu merkezlerde kısa sürede cerrahi maske makinesinden  solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından, N95 standardında maske  makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız  kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün  üretilmiş ve sağlık kuruluşlarına teslim edilmiştir."
 
 Türkiye genelinde 2019'da 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunduğunu,  artık tüm illerde bu okulları açtıklarını kaydeden Selçuk, "21 Eylül 2020  itibarıyla 81 ilimizde en az bir özel eğitim anaokulu hizmet vermeye başladı.  Diğer taraftan bazı illerimizde ihtiyaca göre birden fazla anaokulu açtık.  Toplamda tüm illerimizde özel eğitim anaokulu sayımız 110'a çıktı. Ayrıca 76 ilde  hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık. Böylece özel  eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış oldu." dedi. Özel eğitim meslek okulu sayısının da 81 ilde 175'e çıktığını bildiren  Selçuk, ayrıca yeni standartlarda destek eğitim odası 600'e çıkardıklarını  aktardı.
 
Selçuk, özel yetenekli  bireylerin eğitimi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda 2020'de 16 bilim ve sanat merkezini (BİLSEM) öğrencilerin  hizmetine sunduklarını ifade eden Selçuk, "Toplamda 182 bilim ve sanat  merkezimizde 63 bin 95 özel yetenekli öğrencimiz bu eğitim hizmetinden  yararlanmaktadır." bilgisini verdi. BİLSEM'leri güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan  Selçuk, "Bu kapsamda 2020 yılının sonuna kadar 182 BİLSEM'in tamamında 1000  kitaptan oluşan özel bir kütüphane kuruyoruz. Ayrıca BİLSEM'lere yine bu kapsamda  ilave laboratuvarlar ile tasarım ve beceri atölyeleri kuruyoruz. 2020 yılında  BİLSEM'lerde 168 yeni tasarım ve beceri atölyesi kurduk. 2020 yılının sonuna  kadar bu iki destek paketini tamamlamış olacağız." diye konuştu.
 
Özel okullaşma oranları
 
 Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim  kademelerinde 14 bin 617 özel okul bulunduğunu belirterek, "2019-2020 eğitim ve  öğretim yılında açık öğretim öğrencileri hariç tüm özel okullarda kayıtlı  öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 8,8'e ulaşmıştır. Örgün eğitim  içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı ise yüzde  20,2'dir." dedi.  Eğitim sürecinin önemli boyutlarından birinin de ölçme ve  değerlendirme olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak 'ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek'  felsefesine uygun bir yapı oluşturuyoruz. Bakanlık olarak ISO 9001 Kalite Yönetim  Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olması için adım  attık ve her iki belgeyi de aldık. Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi,  geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo  oluşturduk. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki  yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme  ve değerlendirme sistemi uygulanabilmesi için 2021 yılı bütçemizde Ölçme, Seçme  ve Yerleştirme Programı'na 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrılmıştır. OECD üyesi  ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin  modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne  ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedefleyen PISA 2018 uygulamasında matematik,  fen ve okuma becerileri alanlarının üçünde de manidar bir artış sağladık."
 
"Türkiye Maarif Vakfı 104 ülke ile resmi temas sağladı"
 
Ziya Selçuk, eğitim ve öğretim alanında diğer ülke ve uluslararası  kuruluşlarla yapılan iş birliği çalışmaları ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara  yönelik 2021 yılı bütçesinde Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim  Programı'na 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını bildirdi.Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarına ilişkin de bilgiler veren  Selçuk, "104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet göstererek 52  ülkede temsilcilik açmıştır. Vakıf, 42 ülkede 11 eğitim merkezi, 1 üniversite,  328 okul ve 42 yurt ile eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. "  bilgisini paylaştı.
 
"Sayıştay raporları detaylı inceleniyor"
 
 Sayıştay denetim raporunda yer alan bulguların Bakanlığı tarafından  detaylı bir şekilde incelendiğini dile getiren Selçuk, "Bulgularda belirtilen  sorunların çözümü için bulgularda yer verilen öneriler dikkate alınmakta, benzer  sorunların yaşanmaması için de gerekli tedbirler alınmaktadır." diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sayıştay denetim raporlarında yer alan  "muhasebe birimi dışında, yetkisiz kişiler tarafından bankalarda hesap açılması,  bu hesaplarda izlenen gelir ve giderlerin bakanlığın muhasebe sistemine ve  yönetim dönemi hesabına dahil edilmemesi" bulgusu ve "bakanlık bütçesine dahil  edilmesi gereken gelir ve giderlerin bakanlıkça çıkarılan yönetmelik, yönerge ve  esaslara dayanılarak özel hesaplar şeklinde yönetilmesi" bulgularına ilişkin  Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli inceleme ve soruşturmalar sonucunda  İnceleme Raporu oluşturulduğunu kaydetti. Ziya Selçuk, "Okul ve kurumlar adına  tüm bankalarda açık bulunan hesapların bağlı bulundukları milli eğitim  müdürlüklerince tespit edilmesi, yasal dayanağı bulunmayan hesapların kapatılarak  hazineye gelir kaydedilmesi ve özel hesapların yürürlükte bulunan mali mevzuat  hükümleri kapsamında amacına uygun kullanımı sağlanmıştır." bilgisini verdi.Raporda ayrıca yer alan "destekleme ve yetiştirme kurslarının temel  amacından uzaklaşması ve bu kurslar için ayrılan kaynağın sürekli artması"  bulgusunda belirtilen hususlar ve çözüm önerileri de dikkate alınarak Destekleme  ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nin 24 Ekim'de güncellendiğini ve bulguda yer  verilen sorunların ortadan kaldırıldığını aktaran Selçuk, diğer yandan "şirketler  ile yapılan protokollerden elde edilen gelirler ile bu gelirlerden yapılan  harcamaların bakanlık bütçesine dahil edilmemesi" başlıklı bulguya ilişkin 8  Haziran tarihli ve 7591309 sayılı Onay ile MEB Logolu Kredi Kartları hesabı  üzerinden gerçekleşecek iş ve işlemlerin disipline edilmesinin sağlandığını  bildirdi.
  
Bakan Selçuk, yeni dönem bütçe harcamalarına ilişkin şu bilgileri  verdi: "Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz faaliyetler için 103 milyar 376  milyon 777 bin lira personel giderleri, 16 milyar 348 milyon 832 bin lira sosyal  güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 11 milyar 656 milyon 741 bin lira mal  ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 4 milyar 199  milyon 31 bin lira devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari  transferler, 11 milyar 301 milyon 160 bin lira sermaye giderleri, 37 milyon 693  bin lira sermaye transferleri olmak üzere toplam 146 milyar 920 milyon 234 bin  lira Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir. Bununla birlikte 45  milyar 395 milyon 788 bin lira Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu  ve üniversitelerin bütçesi, 643 milyon 549 bin lira Ölçme, Seçme ve Yerleştirme  Merkezi Başkanlığı bütçesi, 19 milyar 33 milyon 585 bin TL’si Yükseköğretim Kredi  ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 211 milyar 993  milyon 156 bin TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca ilköğretim öğrencilerinin ücretsiz  ders kitabı giderleri, taşımalı ilköğretim/ortaöğretim uygulaması kapsamında öğle  yemeği giderleri ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin taşıma giderleri için  toplam 2 milyar 957 milyon lira kaynak da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı  Teşvik Fonundan karşılanacaktır."
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimin, ülkenin yarınını şekillendiren  en önemli unsur ve insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi olduğunu  vurgulayarak, "Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik  yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gelişmelerle koşut bir şekilde  sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz  adına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı  olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket  meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi önemlidir. Komisyonumuzun da bu  desteği vereceğine olan inancım tamdır." diyerek sözlerini tamamlandı.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.