Sosyal Medya

GÜNDEM

Doğal gazı yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de çalışmaya başladı.

 

Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor. Bu durum dava sebebi olabilir. Eğer alt veya üst komşunuz kombiyi açmıyorsa sizin eviniz de dolaylı yoldan ısınmıyor. Kat mülkiyeti kanununa göre kombisini açmayarak sizi zarara uğratan komşunuzdan şikayetçi olabilirsiniz. Peki, Kombisini açmayan komşu dava edilebilir mi? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre detaylar!

Merkezi ısıtmalı bina ve siteler yönünden kaloriferlerin hangi tarihten itibaren ve hangi saatlerde, dış ortam sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde yakılacağı mahalli çevre kurullarınca karar altına alınıp valilik ve belediyelerce ilan ediliyor. Denetimi de yapılıyor. Ancak soba, kat kaloriferi ve kombi ile ferdi ısıtılan binalarda ise ‘isteğe bağlı’ olarak yakılıyor.
 
ALT KAT KOMŞUNUZ KOMBİYİ YAKMIYORSA...
 
Kışın kendini hissettirdiği bugünlerde evlerde kombiler de çalışmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşları da doğal gaz faturası endişesi sardı. Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler de bu dönemde ya kombiyi açmıyor ya da sadece belli odalarda petekleri açıyor. Ancak bu durum dava sebebi olabilir. 
 
KOMBİSİNİ AÇMAYAN KOMŞU DAVA EDİLEBİLİR Mİ?
 
Doğal gaz faturasından tasarruf etmek istediğinizde akla ilk gelen yöntem peteklerin vanasını kapatmak. Bu yöntemi kullananlar için uzmanlar uyarıyor. Çünkü, komşununuzla mahkemelik olabilirsiniz. Komşunun bu durumdan zarar gördüğüne ilişin dava açması durumunda mahkeme bu zararı tespit ediyor, kombisini yakmayan komşu da tazminat ödüyor.  
 
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, konut sahibi komşularının yararını da göz önünde bulundurmak zorunda. Çünkü, komşuluk hukuku gereği, alt komşunuzu mahkemeye verebilirsiniz. 
 
KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 'mevsimsel gerekliliklere göre daire ısıtılmalı' diyor. Aksi takdirde dava hakkı tanıyor.
 
Yürürlükte bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesinde, ‘Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler’ düzenlemesi bulunmaktadır. 
 
Eğer aynı binayı paylaşan malik veya kiracılar, mevsimsel zorunluluk olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerini hiç veya yeterli oranda çalıştırmıyor ise bu eylemden zarar gören komşular, haklarının çiğnendiğinden bahisle uğradıkları maddi zararı talep edebilecekleri gibi, zikredilen kanunun 33. maddesi kapsamında, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden hâkimin müdahalesini isteyebileceklerdir. Mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesinde, komşunun mevsimsel şartlara uygun bir şekilde kullanmakta olduğu konutu hiç veya yeterli oranda ısıtmadığı tespit edildiği takdirde, hâkim bu eylemin sonlandırılmasına karar verebilecektir. Ayrıca eylem nedeniyle diğer komşunun uğradığı maddi bir zarar var ise bunun sorumlusundan tahsili yönünde de karar verilebilir.
 
 KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRI
 
Tüketici hukuku konusunda uzman avukat Buğcan Çankaya bu durumu şöyle açıklıyor: 
 
“İkamet ettiği binadaki komşularının mevsimsel gereklilik olmasına rağmen ekonomik düşüncelerle bireysel ısıtma sistemini yeterli veya hiç kullanmaması nedeniyle, kendisi üzerine düşen ısıtma maliyetinin artmasına ilişkindir. Yargıtay içtihatlarına göre, bir kişinin mülkünü kullanmasının etki alanı içinde bulunan kimseler komşu sayılır. Komşu taşınmaz kullanıcısının, komşuluk hukukuna aykırı ve katlanma sınırlarını aşan eylemlerden kaçınması gerekmektedir. Bu nedenle yaşanılan sorun komşuluk hukuku kapsamında çözümlenebilecek niteliktedir."
 
MERKEZİ ISINMAYA GEÇİŞ FORMÜLÜ
 
Diğer yandan, anılan kanunun 42. maddesiyle kat maliklerinden birisinin isteği üzerine, ısıtma sistemi değişikliğinin yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunca karar alınması yeterli görülmüştür. Bu haliyle, ferdi ısıtma sistemleri, merkezi sisteme çevrilmek suretiyle de okurumuzun sorununa çözüm bulunabilir. Nitekim Ankara ilinde, il umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından halk sağlığının korunabilmesi amacıyla, dış ortam sıcaklığının 15 santigrat derecenin altına düştüğü ardışık günlerde ve merkezi ısıtmalı bina ve sitelerde oturanlardan herhangi birisinin talebi halinde, ısıtma sisteminin çalıştırılmasına karar verilmiştir. (Emsal:AİUHK 02.10.2013 tarih ve 1593 sayılı kararı)

1 Yorum

  1. Medeniyet

    Kasım 24, 2020 Salı 18:43

    Faturayı da komşumuz öderse yakarız tabi ki

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.