Sosyal Medya

EKONOMİ

Zam geldi, milyonları ilgilendiriyor! 2 bin 282 lira...

Türkiye'de herkesi çok yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. cezalara zam geldi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezaları, 2021'de uygulanmak üzere yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında yükseltildi. Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya çıkartıldı.
 
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari  para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.  Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan  İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere Resmi  Gazete'de yayımlandı. Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen  malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm  vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı  tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan  mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim  logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı  bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması  gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren  listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu yasal  yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 452 lira idari para cezası  uygulanacak.
 
 
Garanti belgesi, aidatsız kredi kartı
 
Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya  mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu  belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde  satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek. Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde  ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 11 milyon 432 bin 783  liraya yükseltildi. Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama  sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya  devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira idari  para cezası uygulanacak.
 
Tüketicileri aldatıcı reklamlar
 
 Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde  yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde  yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya  yükseltildi. Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa  228 bin 654, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla  gerçekleşmişse 114 bin 326, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla  gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanacak. Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk,  görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı  görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda  ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan  ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa  uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 11 bin 429 lira idari para cezası  verilecek.
 
Her bir işlem için 452 lira
 
Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan idari para  cezaları da yeniden düzenlendi. Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile  bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin  bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların  sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep  edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak  tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep  olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya  hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları  konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler  tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon  indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı  sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde  her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak. Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında  değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi  verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme  hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen  tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur  sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı,  her bir işlem başına 452 lira olacak.
 
 Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleri
  
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma  hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal  eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve  masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira  idari para cezası uygulanacak.  Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil  ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir  işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış  sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza  miktarı ise 45 bin 728 lira olarak belirlendi.  Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre  tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri  dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi  almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış  sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653  lira idari para cezası verilecek.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.