Sosyal Medya

EKONOMİ

Elektrik ve doğal gaz kararı! Değişti, artık...

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik ve doğal gaz ile ilgili flaş karar! Uygulanacak tarifeler değişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başladı. 2021'de geçerli olacak. EPDK tüm elektrik ve doğal gaz abonelerine yeni kararı duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021'de elektrik ve doğal gazda uygulanacak tarifelerde ve bedel fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Tüm aboneler 2021'de faturalarda yaşanacak değişikliği merak ediyordu. Herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Elektrik ve doğal gaz ile ilgili karar verildi.  EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, 30 Temmuz 2015 tarihli kurul kararıyla onaylanan Tahmini  Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi yürürlükten kaldırıldı, yeni metodoloji  onaylandı.
 
Buna göre, uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan bir  önceki fatura dönemi için saatlik veya ay sonu verilerinden süresi içinde  okunamayacak olanların hangi periyotlarla okunacağını ilgili dağıtım lisansı  sahibi tüzel kişiler belirleyecek. Bu şekilde okunan sayaçlara ait fatura dönemi  sonu tahmini sayaç değeri, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından  sayaçta kayıtlı her bir endeks değeri için ayrı hesaplanacak ve piyasa  işletmecisine bildirilecek.
 
İlgili fatura dönemi tahmini endeks değeri, bir önceki fatura dönemi  tahmini endeks değerinden küçükse, söz konusu iki değer eşit ve aylık tüketim  tahmini değeri sıfır olarak kabul edilecek. Tahmini endeks değeri ile fiili sayaç  okuma değerleri arasında oluşacak farklılıklar yeni metodoloji uyarınca bir  sonraki tahmini endeks değeri ile düzeltilecek ve bu metodolojinin  uygulanmasından kaynaklı geçmişe dönük bir düzeltme yapılamayacak.
 
 
Geçmişe ait tüketim değerlerinin dağıtım lisansı sahibi tüzel  kişilerde mevcut olmaması halinde ise benzer tüketim özelliklerine sahip diğer  tüketicilerin geçmişe ait tüketim değerleri kullanılacak.
 
Söz konusu metodoloji sadece aktif enerji tüketimi tahmini için  geçerli olacak ve reaktif enerji tüketimi değerlerinin tahmini için  kullanılamayacak.
 
Öte yandan, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer  alan güvence bedelleri birimi, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere  sanayi ve ticarethaneler için kilovat (kW) başına 106,9 lira, meskenler için 37,6  lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 18,8 lira, tarımsal sulama ve  aydınlatma için 50,7 lira olarak belirlendi.
 
EPDK, ayrıca 15 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan Kesme Bağlama  Bedellerine İlişkin Usul ve Esasları yürürlükten kaldırarak, yeni kesme bağlama  bedellerini alçak gerilim için 20, orta gerilim için 150 lira olarak güncelledi.
 
Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında  belirlenen sayaç kontrol bedelleri, 1 Ocak 2021 itibariyle direkt bağlı tek fazlı  aktif ve 3 fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için 27,8 lira, akım trafolu veya  gerilim trafolu aktif veya reaktif sayaçlar için 35,2 lira olarak uygulanacak.
 
Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme  bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmet bedelleri de belirlendi. Buna göre  ödeme bildirimi bırakma bedeli işlem başına alçak gerilim için 0,059 lira, orta  gerilim için 0,59 lira, ikinci bildirim bırakma bedeli ise alçak gerilim için  1,19 lira, orta gerilim için 11,93 lira oldu.
 
Öte yandan, EPDK'nin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine  İlişkin Yönetmelik gereğince 2021 yılında tahsil edileceği EDAŞ başvuru bedelinin  0 ile 250 kW için yıllık ücretsiz olmasına, 250 kW üzeri için ise yıllık 947,5  lira olmasına karar verildi. Görevli tedarik şirketinden tahsil edilecek yıllık  sistem işlem bedeli ise 0-250 kW için ücretsiz, 250 kW üzeri için 1895 lira, EDAŞ  sisteminden tahsil edilecek bedel de 0 ve 10 kW arası için ücretsiz, 10 ve 250 kW  arası için 1324,7 lira, 250 kW üzeri için 2649,5 lira olacak.
 
 
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile belirlenen  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde tahsil  edilecek bedel, 1 Ocak 2021'den itibaren sayaç ve ay başı 8,8 lira olarak  uygulanacak.
 
Ayrıca, 2021 yılına ait alçak gerilim ve orta gerilim bağlantı  bedelleri hesaplanırken, havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun  ayrı ayrı dikkate alınmasına karar verildi.
 
Buna göre, 100 kW üzeri hatlar için metre başı 123,03 lira fiyatına,  100 kW üzerindeki her kW'nin 0,6 lira ile çarpılmasıyla bulunan bedel ilave  edilecek. Alçak gerilimde ise 0 ve15 kW arası için yer altı metre başı 66,67  lira, havai 30,94 lira, 15 ile 50 kW arası için yer altı 90,10 lira, havai 52,52  lira, 50 ile 100 kW arası için yer altı 123,03 lira, havai 65,42 lira olacak.  Orta gerilim bağlantı bedeli de yer altı için metre başı 314,53 lira, havai için  84,08 lira olarak uygulanacak.
 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında,  çatı uygulamaları proje onay ve kabul işlemleriyle ilgili 2021 bedelleri,10 kW ve  altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin proje  onayı için 144,6 lira, proje kabulü için 191,7 lira olarak belirlendi.
 
Yine söz konusu yönetmelik gereğince güneş enerjisine dayalı lisanssız  elektrik üretim tesisleri proje onay ve kabul bedelleri de belirlendi. Buna göre,  10 ve 100 kW arası Lisanssız Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında güneş enerjisi  santrali (GES) üretim tesislerinin elektrik proje onay bedeli 309,4 lira, kabul  bedeli 588,7 lira olacak.
 
100 ve 300 kW arası için proje onay bedeli 1177,4 lira, kabul bedeli  1701 lira, 300 ve 500 kW arası için onay bedeli 2 bin 518,9 lira, kabul bedeli 2  bin 570,1 lira, 500 ve 700 kW arası için onay bedeli 4 bin 154,3 lira, kabul  bedeli 4 bin 551 lira, 700 ve 1000 kW arası için onay bedeli 5 bin 728,4, kabul  bedeli 5 bin 789,6 lira, 1 megavat (Mw) üzeri için ise onay bedeli 2 bin 864,5  lira kabul bedeli ise 2 bin 895,1 lira olacak.
 
 
Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri  İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları ile ilgili mevzuat uyarınca, Trakya  Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış  tarifeleri revize edildi.
 
Buna göre, 2021 yılı için yatırım tavanı 140 milyon 175 bin 183 lira  olarak belirlendi. Sistem kullanım bedeli üst sınırları ise 0 ile 100 bin  standart metreküp (Sm3) yıllık tüketim miktarına 0,335387 lira, 100 bin ile 1  milyon Sm3 arası tüketim miktarına 0,163202 lira, 1 milyon ile 10 milyon Sm3  arası tüketim miktarına 0,072431 lira, 10 milyon ile 100 milyon Sm3 arası tüketim  miktarına 0,037569 lira, 100 milyon Sm3 ve üzeri için 0,019490 lira olacak.

1 Yorum

  1. Harun

    Aralık 31, 2020 Perşembe 08:45

    Arkadas şu saat okuma işini kaldırin alooo! Hangi çağda siniz zekânız yerler de sürünüyor...kart a yükle bitti kesilsin ne uğraşıyorsunuz !haaaa o zaman kârdan zarar ediyorsunuz dimi kurnazlar! Cep telefonuna nasıl kontör yükleme ediliyor sa elektrik su ve gaz saatleri ne de aynı sistem uygulamayı hayata geçirmemenizdeki tek neden ordan kayıp olacak olan rantiniz dimi!

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.