Sosyal Medya

EKONOMİ

Elektrik ve doğal gaz zammı ile ilgili flaş açıklama!

Elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Elektrik ve doğal gaza zam geliyor. Enflasyon nedeni ile değişen fiyatlar ocak ayı faturalarına yansıyacak. Milyonlarca aboneyi ilgilendiren açıklama Merkez Bankası'ndan geldi.

 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüketiciler elektrik, doğal gaz ve suya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Merkez Bankası’nın yayımladığı enflasyon değerlendirme metninde, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam ettiği, öte yandan elektrik ve doğalgaz zamlarının enflasyona etkilerinin Ocak ayında görüleceği bildirildi.

Herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama Merkez Bankası tarafından yapıldı. 2021'e girilmesiyle birlikte vatandaşlar özellikle fatura tutarlarının değişip değişmeyeceğini merak ediyordu. Faturalar için vatandaşın cebinden çıkacak para 2021'de artacak. TCBM tarafından yapılan açıklamada enflasyon rakamlarının ocak ayı faturalarını etkileyeceği bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat  Gelişmeleri Raporu'na göre, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel  mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürdü. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,25 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 14,60  olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da  yayımlandı.
 
Rapora göre, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel  mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürdü. Dayanıklı  mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde  güçlü seyretti. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve  eğilimleri yükseldi. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji  enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kaldı. Gıda  grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de temel girdi  niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar  artış eğilimini sürdürdü.
 
Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,80  ve 1,05 puan artarak yüzde 14,52 ve yüzde 14,31 olarak gerçekleşti. Alt grupların  yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel  mal, enerji ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,49, 0,16 ve 0,06 puan  arttı, alkol-tütün-altın ve gıda gruplarının katkıları sırasıyla 0,13 ve 0,01  puan azaldı.
 
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle 3 aylık ortalamalara göre B ve  C göstergelerinin eğilimlerinde artış izlendi. Bu dönemde, enflasyon eğilimi  temel mal grubunda yataya yakın bir seyirle yüksek seviyesini korurken, hizmet  grubunda kademeli artışını sürdürdü.
 
 
Haberleşme hizmetleri fiyatlarında internet ücreti kaynaklı artış  kaydedildi
 
Rapora göre, hizmet fiyatları aralık ayında yüzde 0,59 arttı, grup  yıllık enflasyonu 0,24 puan yükselişle yüzde 11,66 oldu. Yıllık enflasyon  lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerinde yataya yakın seyrederken, diğer alt  gruplarda yükseldi.
 
 Mevsimsellikten arındırılmış veriler, konaklama grubunda daha belirgin  olmak üzere lokanta-otel grubu aylık artışında bir miktar yavaşlamaya işaret  etti. Haberleşme hizmetleri fiyatlarında ise internet ücreti kaynaklı artış  kaydedildi. Diğer hizmetler grubunda sağlık hizmetleri, sigorta ve avukatlık  ücretlerindeki artışlar öne çıktı.
 
Dayanıklı mal yıllık enflasyonu yüzde 30,40'a ulaştı
 
Temel mal enflasyonu aralıkta 1,92 puan artışla yüzde 17,24 oldu. Bu  dönemde yıllık enflasyon, dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken,  giyim ve ayakkabı grubunda geriledi. Dayanıklı tüketim malları grubunda fiyat  artışları alt kalemler geneline yayıldı (beyaz eşya, otomobil ve mobilya  sırasıyla aylık yüzde 5,97, 3,95 ve 3,29), Türk lirasındaki değer kaybının  gecikmeli yansımaları, hızlı kredi genişlemesine bağlı talep yönlü unsurlar ve  uluslararası metal fiyatlarındaki artışlar bu görünümde belirleyici oldu.  Böylelikle dayanıklı mal yıllık enflasyonu yüzde 30,40'a ulaştı.
 
Bu dönemde diğer temel mal enflasyonunda döviz kurunun gecikmeli  etkilerine bağlı kademeli yükseliş devam etti. Diğer taraftan, giyim ve ayakkabı  grubunda zayıf seyreden sektörel talep koşullarının etkisiyle fiyatlar bir önceki  yıl seviyesinin altına (yıllık enflasyon yüzde eksi 0,57) geriledi.
 
  
Grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğal gaz ve İstanbul şebeke suyu  fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek
 
Rapora göre, enerji fiyatları aralık ayında yüzde 1,47 arttı. Bu  dönemde akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatlarını takiben yüzde 3,50  yükseldi, katı yakıtlar ve doğal gaz fiyatları ise sırasıyla yüzde 0,75 ve 0,68  arttı. Bu gelişmelerle enerji yıllık enflasyonu 1,36 puan artarak yüzde 5,64  olarak gerçekleşti.
 
Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğal gaz ve İstanbul  şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek. Gıda ve alkolsüz içecekler  grubunda aralıkta yüzde 2,53 artış gözlenmesine rağmen grup yıllık enflasyonu baz  etkisi kaynaklı olarak 0,47 puan azaldı ve yüzde 20,61 oldu.
 
Bu dönemde yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 0,68 puan  azalışla yüzde 26,34'e, işlenmiş gıda grubunda ise 0,40 puan azalışla yüzde  15,52'ye geriledi. İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler,  taze meyvede daha belirgin olmak üzere taze meyve sebze fiyatlarında artışa  işaret etti. Diğer işlenmemiş gıdada, yumurta (yüzde 12,86), pirinç (yüzde 5,75),  tavuk eti (yüzde 5,49) ve bakliyat (yüzde 2,62) kalemlerindeki hızlı fiyat  artışlarının aralık ayında da devam ettiği ve yıllık enflasyonun oldukça yüksek  düzeylerde seyrettiği gözlendi. Bu dönemde genele yayılan fiyat artışlarının  gözlendiği işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yüzde 1,70 oldu.
 
Uluslararası buğday fiyatlarının da yansımasıyla ekmek ve tahıllar  grubu yüzde 1,61 artarken, gerek döviz kurunun gecikmeli etkileri gerekse  uluslararası fiyatlara bağlı olarak katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 5,09  yükseldi. Bu gelişmelerle taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu  sınırlı bir düşüşle yüzde 18,06 oldu. Özetle, gıda yıllık enflasyonunda baz  etkisi kaynaklı düşüşe karşın döviz kurunun gecikmeli etkileri ile uluslararası  tarımsal emtia fiyatlarının seyri etkili olmaya devam etti.
 
Enerji fiyatlarındaki artışta petrol ürünleri belirgin şekilde öne  çıktı
 
Yurt içi üretici fiyatları geçen ay yüzde 2,36 yükseldi, yıllık  enflasyon 2,04 puan artarak yüzde 25,15 oldu. Üretici fiyatlarında gözlenen bu  artışta birikimli döviz kuru etkileri ve uluslararası emtia fiyatlarındaki  yükseliş eğiliminin yanı sıra bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve güçlü talep  koşulları da rol oynadı. Bu dönemde, özellikle endüstriyel metal, petrol ve  tarımsal emtia fiyatları belirgin bir artış kaydetti. Petrol ve ana metal hariç  imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek  seviyesini korudu.
 
Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon tüm alt  gruplarda yükseldi. Aylık bazda ara malları grubu fiyat artışında demir-çelik,  inşaat ara girdileri ve kağıt ürünleri öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki  yükselişte metal yapı ürünleri ile makineler etkili oldu. Dayanıklı tüketim  malları fiyatlarında ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerinde fiyat  artışları izlenirken, uluslararası altın fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak  mücevherat kaleminde bir miktar düşüş görüldü.
 
Dayanıksız tüketim mallarındaki yükselişte katı-sıvı yağlar, et ve süt  ürünleri belirleyici oldu. Enerji fiyatlarındaki artışta petrol ürünleri belirgin  şekilde öne çıktı. Bu gelişmelerle tüketici fiyatları üzerindeki üretici  fiyatları kaynaklı baskılar devam etti.
 

1 Yorum

  1. Yazık günah

    Ocak 06, 2021 Çarşamba 10:40

    Fiyatlara zam yapılırken açıklanan bu artış kalemleri her ne hikmetse asgari ücrete zam yapmaya sıra geldi mi bir anda unutuluyor.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.