Sosyal Medya

KARADENİZ

Rize'de gösteri ve miting alanları

Rize Valiliği kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve miting alanlarının belirlendiğini duyurdu.

RİZE İLİNDEKİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNG ALANLARI
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. 22. ve 26. maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirleme görevini idareye vermiştir.
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı" başlıklı 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince; 2021 yılı için İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişilerin aynı kanun kapsamında düzenleyecekleri açık hava toplantılarının yapılabileceği 5 (beş) ayrı yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı ile tanıtıcı afiş ve pankart asılacak yerler 01.02.2021 tarihli ve 671 sayılı Valilik Oluru ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.
 
1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 
a) Toplanma Alanı : Rize Valiliği Önü Tören Alanı içerisi toplanma yeridir.
 
Toplantı Yeri (Miting Alanı) : Rize Valiliği Önü Tören Alanı.
 
c) Dağılma Güzergahı : Rize Valiliği Tören Alanının sağ ve solundan çıkan Cumhuriyet Caddesi ile Menderes Bulvarı yan yolu.
 
 
 
2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 
a) Toplanma Alanı : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı içerisi toplanma yeridir.
 
Toplantı Yeri (Miting Alanı) : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı.
 
c) Dağılma Güzergahı : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanından Atatürk Caddesine çıkan sağ ve sol yollar.
 
 
3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 
Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri) : Tuzcuoğlu Memişağa Parkı toplanma yeridir.
 
b) Yürüyüş Güzergahı : Toplanma yerinden başlayıp, Atatürk Caddesini takiben Rize Ticaret ve Sanayi Odası yanından aşağı inen yol ile birleşen Vakıf Kavşağına kadar olan güzergah.
 
c) Toplantı Yeri : İsmail Kahraman Kültür Merkezi önü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası binası alt duvarı ile Cumhuriyet caddesinin kesiştiği kavşak, Vakıf Kavşağının bulunduğu alan.
 
d) Dağılma Güzergahı : Toplantı yerinden, İsmail Kahraman Kültür Merkezinin sağ ve solundan Menderes Bulvarına çıkan caddeler, her iki yöne doğru Cumhuriyet Caddesi, Sahil Camii yönüne doğru Kemalyeri Caddesi ve Vakıf Kavşağından Atatürk Caddesine çıkan yol.
 
 
4 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 
Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri) : Sahil Camii toplanma yeridir.
 
b) Yürüyüş Güzergahı : Toplanma yerinden başlayıp, Cumhuriyet Caddesini takiben Tuzcuoğlu Memişağa Parkına kadar olan güzergâh.
 
c) Toplantı Yeri : Memişağa Parkı toplantı yeridir.
 
d) Dağılma Güzergahı : Toplantı yerinden, Cumhuriyet Caddesine ve Atatürk Caddesine çıkan yol.
 
 
5 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 
a) Toplanma Alanı : Rize Sahil Kültür Park yanında bulunan Fuar Alanı toplanma yeridir.
 
Toplantı Yeri (Miting Alanı) : Rize Sahil Kültür Parkın yanında bulunan Fuar Alanı.
 
c) Dağılma Güzergahı : Toplantı yerinin, yerinin, sağ ve soluna çıkan yollar.
 
 
 
İLİMİZ MERKEZİNDE ÇAĞRI VE PROPAGANDA, (AFİŞ-PANKART) ARAÇLARININ ASILACAĞI YERLER
 
Pankart Asılacak Yerler :
 
1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,
 
2-Toplantı düzenlenecek alan,
 
Afiş Asılacak Yerler :
 
1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,
 
2-Rize Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ilimiz merkezindeki yerler (bilboard, raketler v.b.).
 
Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler :
 
ait binalar, eklentiler ve alanlar olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesinde belirtilen alanlara afiş yapıştırılamayacak, pankart asılmayacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.