Sosyal Medya

İPUCU

İnfak nedir?

Arapça'da harcama anlamına gelen infak, Arapça nfk kökünden gelmektedir. Türkçe sözlükte ise, "bitmek, tükenmek, son bulmak" anlamına gelmektedir.

Ayrıca "bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek" anlamlarına da gelen infak, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde infak kelimesinin anlamı, ''Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.'' şeklinde belirtilmiştir
 
İnfak, dini açıdan "Allah'ın rızasını kazanmak için yoksullara yardım etmek" anlamına gelmektedir. Bu nedenle farz olan zekat ibadeti de buna dahildir.
 
Hukukta infak anlamı, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere nafaka vermesini ifade etmektedir.
 
İSLAMİYETTE İNFAK DİNİ ANLAMI
Müslümanlar'ın Allah'ın rızasını kazanmak adına farz olan zekat inancını yerine getirmesine infak denmektedir. Her Müslüman bütçesine göre, kendi kazancından ihtiyaç sahiplerine bir miktar vermektedir.
 
İnfak kelimesi parayı faydalı ve hayırlı bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırma anlamı taşırken, nafaka ise harcanan paraya verilen isimdir. Ayrıca cami, okul, çeşme, köprü, yol, bakımevi gibi hayır amaçlı yapılan her türlü kurum da infak kapsamında değerlendirilmektedir.
 
İnfak yapılırken kaliteli ürünler tercih edilmeli ve infak yapan kişi yardım ettiği kişiyi küçük düşürmemeli, onur kırıcı davranışta bulunmamalıdır.
 
İNFAKIN ÖNEMİ NEDİR?
Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her hareket, kişinin maneviyatını artırmaktadır. Bu da kazancın daha bereketli olmasını sağlarken insanın iç huzurunun da artmasına yardımcı olmaktadır.
 
İnfak yapan kişinin sorumluluk duygusu artmakta ve topluma karşı daha bilinçli bir birey haline gelmektedir.
 
İNFAK İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
 
Bakara Suresi, 3. ayet: Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
 
Bakara Suresi, 195. ayet: Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.
 
Bakara Suresi, 215. ayet: Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir."
 
Bakara Suresi, 254. ayet: Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler... Onlar zulmedenlerdir.
 
Bakara Suresi, 270. ayet: Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.
 
Al-i İmran Suresi, 92. ayet: Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
 
Al-i İmran Suresi, 134. ayet: Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.
 
Nisa Suresi, 39. ayet: Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.
 
Tegabün Suresi, 16. ayet: Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.
 
"Kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı menkul, gayri menkul her türlü maldır", buyurdu. (Buhari)
 
"Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder." (Buhari, Müslim)
 
"İnfak et, sayıp durma, sana da sayı ile verilir, fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme, senin de rızkın engellenir." (Buhari, Müslim)
 
"Namaz, oruç ve zikir Allah yolunda infak üzerine yediyüz misli katlanır." (Ebu Davud)

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.