Sosyal Medya

GÜNDEM

E-Arşiv Fatura Ne Zaman Kesilir? İptal Olur Mu?

Bir çok işletmenin kullanmaya başlamış olduğu e-fatura ve e-arşiv fatura sistemi, kâğıt kullanımı önemi ölçüde azaltarak, çevreyi korumaktadır.

Bir çok işletmenin kullanmaya başlamış olduğu e-fatura ve e-arşiv fatura sistemi, kâğıt kullanımı önemi ölçüde azaltarak, çevreyi korumaktadır. Muhasebe işlemlerinde ise büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Dijital ortamlarda faturanın sağladığı avantajlar ön plana çıkmıştır. Vakitten kazanmak adına fatura sorgulama, iade işlemleri iptal işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşir. Türkiye’nin açık ara en çok kullanıcısına sahip olarak bilinen E-Fatura Özel entegratörü EDM Bilişim e-fatura ve e-arşiv fatura sisteminde E-Faturaya geçiş işlemlerinden başlayarak düzenlenen e-faturaların ve e-arşiv faturaların iptaline kadar her hususta yasal ve teknik hizmetlerin verilmesini gerçekleştirir.

 

E-Arşiv Fatura Kesme Zamanı

Fatura düzenleme zamanı Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 

 

Ortaya çıkan bu 7 günlük sürenin hesaplanmasında bazı durumlar ortaya çıkar. Ay sonlarına dikkat edilmesi şarttır. KDV durumunda, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih önemlidir. Mal teslimi ve hizmetin yerine getirilmesinde ortaya çıkan KDV’nin faturanın düzenlendiği ayı ilgilendirmemekte, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği zaman önemlidir. 

 

Dolayısı ile KDV beyannamesi vergiyi doğuran olayın meydana geldiği zamanları dikkate almak gerekir. Aksi takdirde KDV geç beyan edilmesinden dolayı vergi zıyaı cezası uygulanabilir.

 

E-Arşiv Fatura İptali

İnternet ortamında yapılan işlemlerde bazen yanlışlık yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan yanlışlıklar manüel olarak muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltilirken, internet ortamında durum farklıdır. E-arşiv fatura kâğıt ortamında düzenlemesi gereken faturaların ikinci nüshalarının saklama ve ibraz amacı ile elektronik ortamda düzenlenmiş şeklidir. Bu faturalarda iptal işlemi için işlem basamaklarını uygulamak gerekir.

 

E-Arşiv Fatura İptal İşlem Basamakları

EDM Bilişim tarafından neredeyse tüm Mali Müşavir Odalarında yapılan seminerlerin içerik dokümanlarından alıntılar: 

  1. Elektronik ortamlarda düzenlenen faturalara itiraz, iptal ve iade durumları, kâğıt ortamında düzenlenen fatura ile benzerlik bulunmaktadır. Gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerekse Türk Ticaret Kanunu’nda kâğıt ortamında düzenlenen faturalar için geçerli olan hükümler, e-fatura ve e-arşiv fatura için de geçerlidir. 
  2. Düzenlenen e-arşiv fatura tutarı 5.000 TL ile 30.000 TL sınırında ise e-arşiv fatura portalinde imzalanmış olan faturanın iptal edilmesi mümkün olmaz. Şayet kayıtlara alınmadı ise yeniden fatura düzenlenebilir.

 

Hatalı E-Arşiv Faturalar İptal Edilebilir Mi?

Sistem üzerinden düzenlenen e-arşiv faturalarda hatalı bir düzenleme gerçekleşmiş ise bu faturalar iptal etme imkânı bulunmaktadır. İptal edilen e-arşiv faturalar, yeni düzenlenmiş olan e-arşiv faturalar gibi Gelirler İdaresi Başkanlığı’na rapor edilir. 

Çeşitli nedenler ile iptal edilen e-arşiv faturalara ait raporlar fatura iptal alanına yazılır. Yazılmış olan bu raporlar Gelirler İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.

 

Sistem Üzerinden E-Arşiv Fatura İptali

Sistem üzerinden düzenlemiş olan e-arşiv faturalar iptal edilebilmesi için düzenlenen e-arşiv faturanın karşı tarafa iletilmeden iptal edilmiş olması gerekir. Bu durum gerçekleşmez ise vergi kaçağı söz konusu olabilir. İptal edilmiş olan e-arşiv fatura bilgilerinin e-arşiv raporunun fatura iptal bölümüne yazılmış olması gerekir.

 

EDM Bilişim Müşteri Hizmetleri Yönetiminden Yakup Haşlak, tüm bu işlemleri Müşterilerinin self servis olarak yapabildiğini ve 7/24 özel müşteri temsilcilerinden destek alabildiklerini belirtmektedir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.