Sosyal Medya

EĞİTİM

Öğretmen ve öğrenciler için kritik toplantı!

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl aradan sonra ilk kez bugün toplanıyor. 32 binden fazla görüş 3 gün boyunca tartışılacak. Okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlik alımlarında mülakatların kaldırılması gibi önemli konuların masaya yatırılacağı toplantı, eğitim politikalarını belirlemek için yol haritası niteliğinde olacak. İşte masaya yatırılacak maddelerin detayları...

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'ndaki özel ihtisas komisyonlarında görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan öneriler arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmesi de yer aldı.
 
Ana teması "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olan 20. Milli Eğitim Şurası yarın Ankara'da toplanacak ve 3 gün sürecek. Şura kapsamında "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında özel ihtisas komisyonları kurulacak.
 
Şura hazırlık çalışmaları kapsamında "sura.meb.gov.tr" web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları gibi STK'ler ile üniversitelerden gündemle ilgili tespit, öneriler iletildi. İnternet sitesine 32 bin 643 görüş geldi.
 
Milli Eğitim Şurası'nda görüşülmek üzere oluşturulan öneriler, bugün Ankara'da başlayacak çalışmalarda ele alınacak ve komisyonlarda sunulacak yeni önerilerle şura üyelerince tartışıldıktan sonra nihai şekli verilecek.
Komisyonların hazırlayacağı raporlar, genel kurula sunularak, oylama sonucunda tavsiye kararları alınacak.
 
OKUL ÖNCESİNE ERİŞİM ARTMALI
 
Bakanlığa "Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması" başlığı altında gönderilen ve "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği" özel ihtisas komisyonunda görüşülecek öneriler arasında şunlar yer aldı:
 
5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır.
 
Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.
 
Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır.
 
37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır.
 
Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.
 
Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır.
 
Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ailelerin maddi yükünün azaltılması amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.
 
Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik okul aile iş birliği ile tedbirler geliştirilmelidir.
 
Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. programlar düzenlenmelidir.
 
Eğitim kurumlarında sağlık personeli (hemşire), teknik eleman ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.
 
Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.
 
MESLEKİ EĞİTİM İYİLEŞTİRİLMELİ
 
Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarındaki derslerin en az yüzde 30'u yabancı dil olarak verilmelidir.
 
Anadolu meslek programları için verilen mesleki yabancı dil derslerinin içeriği genişletilerek güçlendirilmelidir.
 
İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.
 
Meslek liselerinin araç gereç, bina, altyapı eksikliklerini ortaya koyacak tüm ülkeyi kapsayan detaylı bir durum analizi gerçekleştirilmelidir. Tespit edilen donanım eksikliklerini gidermeye dönük kamusal destekler artırılmalıdır.
 
Mesleki teknik Anadolu liselerinde sınıf geçme ve sınav sistemi, modüler eğitim sistemine göre tasarlanmalıdır.
 
Mesleki eğitim öğrencilerinin ahilik ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığını artıracak faaliyetler yapılmalıdır.
 
Döner sermaye işletmeleri ihalelere teklif verirken geçici ve kesin teminat sunumundan muaf tutulmalıdır.
 
Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalıdır.
 
MÜLAKATLAR KALDIRILSIN
 
Öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ise gelen öneriler arasında öne çıkan maddeler şöyle:
 
Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında mülakatlar kaldırılmalıdır.
 
Birinci derece öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir. Eğitim çalışanları, istedikleri alanda lisansüstü eğitime teşvik edilmelidir.
 
Öğretmen mesleki gelişim programları yeniden yapılandırılmalı, kıdem ile ilişkisi kurularak belli kıdem aralıkları için eğitim paketleri oluşturulmalı.
 
Öğretmenlik mesleğini ve yöneticiliği daha cazip hâle getirecek şekilde maaş ve özlük hakları (yıpranma payı gibi) yeniden düzenlenmelidir.
 
Öğretmenler için ödüllendirme sistemi yeniden düzenlenmelidir.
 
Her okul için yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yıllık belirli bir bütçe ayrılmalıdır.
 
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin niteliğini artıracak şekilde gelişim temelli bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmelidir.
 
Müfettişlerin belirli aralıklarla rehberlik ve denetim uygulamalarını yapmaları sağlanmalıdır.
Kaynak: AA

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.