Sosyal Medya

EKONOMİ

Aylık gecikme faizine zam

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.

Tecil faiz oranı yüzde 36 oldu
 
Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.
 
Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı yüzde 24 uygulanacak.
 
Daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor
 
Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 24, bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.
 
Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.
 
Gecikme zammı nedir?
 
Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim gecikme zammıdır.
 
Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur.
 
Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden farklıdır.
 
Gecikme zammı hangi tür borçlara istinaden uygulanır?
 
6183 Sayılı Kanun Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait olup, bunların alacaklarını kapsar.
 
Alacaklı amme idareleri; Devlet, il özel idareleri ve belediyelerdir.
 
Gecikme zammının uygulandığı borç türleri ise şu şekildedir:
 
- Devlete ait borçlar
 
- Vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamu borçlarına uygulanır.
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.