Sosyal Medya

HAYAT

Hangi ülkenin halkı Kur’an ahlâkına daha yakın?

"Zayıf olan düşüncelerimiz ve fikirlerimiz bizi yönlendiremedi. Kur’an ahlakına uymayan yollardan bizi çeviremedi. Artık yaşadığımız gibi inanmaya başladık. Aynen böyle yaptık. İnandığımız gibi yaşamaktan vazgeçip, yaşadığımız gibi inanmaya başladık.."

2010’da George Washington Üniversitesi'nin Uluslararası İlşkiler bölümünde hazırlanan ve Global Economic Journal isimli dergisinde yayınlanan “An Economic Islamicity Index” başlıklı makaleye dayalı ve heryıl güncellenen verilere göre Kuran'a ve İslami ideallere en uygun olarak yönetilen ilk üç ülke: İrlanda, Danimarka ve Lüksenburg. Listedeki en müslüman İslam ülkesi 33. sıradaki Malezya (yüzde 61'i Müslüman). Türkiye  71., İran 139., Pakistan 145.sırada. İslam'ın doğduğu topraklar olarak bilinen Suudi Arabistan ise 91. sırada.
 
Bu akademik çalışmadaki ölçümler ekonomik ilerleme, devlet yönetimi, insani ve politik haklar ve uluslarası ilişkiler ile ilgili konulardaki İslami öğretiler temel alınarak yapılmış ve  toplam 208 ülke değerlendirmeye alınmış.
 
İslam'ın idealleri
Makaleyi hazırlayan grubun başı İran doğumlu profesör Hossein Askari'ye göre İslam'ın temel değerleri Şeria kanunlarına ya da din devletine dayanmıyor.
 
İslam'a göre milli kaynaklar vatandaşların yararı için kullanılmalı ve eşit olarak paylaştırılmalı. İslam'da vatandaşa baskı uygulamak kesinlikle yasak, hatta müslümanların baskıya karşı durmaları gerekiyor.
 
Profesör Askari çalışmayla ilgili BBC'ye verdiği bir röportajda şöyle söylüyor:
 
"İslami metinleri incelediğimizde iyi ve adil bir devlet yönetiminin temel şart olduğunu görüyoruz. İslami öğretiye göre bir ülkedeki resmi kurumların çok iyi işliyor olması ve  yöneticilerin vatandaşlarla aynı kanunlara tabii olmaları gereklidir. Ayrıca vatandaşlar ekonomik ve politik özgürlüğe sahip olmalı ve toplum düzeni ekonomik gelişmeye imkan vermeli. Yani yolsuzluk ve fakirleşen toplum İslam'a uygun değil."
 
Profesör, İslama uygun ülkenin özelliklerini şöyle özetliyor:
 
"Eğer bir ülke va ya toplum seçimle gelmeyen baskıcı ve adaletsiz yöneticiler tarafından yönetiliyorsa, insanlar kanun önünde eşit değilse, din dahil hiç bir konuda düşünce özgürlüğü yoksa, bazıları fakirlik çekerken diğerleri lüks içinde yaşıyorsa, sorunların çözümünde dialog ve uzlaşma yerine baskı ve şiddet uygulanıyorsa ve adaletsiz uygulamalar yaygınsa burası hiçbir şekilde bir İslam ülkesi olamaz."
 
İranlı profesöre göre müslüman ülkelerin bu sıralamada en gerilerde yer almasının sebebi bu ülkelerde İslam'ın politika ve güç unsuru olarak kullanılması.
 
Niteliksel sonuçlar
Bu araştırmadan çıkan diğer bazı sonuçlar ise şöyle sıralanabilir:
 
Kuran öğretileri batı kültürlerinde daha doğru uygulanıyor
 
Müslüman ülkelerin çoğınluğu İslam'a uygun haraket etmiyor.
 
Demokrasiyle yönetilen İslam ülkleri, krallık ya da diktatörlük ile yönetilenlerden daha üst sırada.
 
Norveç ve petrol politikası
Araştırmada dokuzunca sırada bulunan Norveç'in Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerle olan bir ortak noktasına dikkat çekilmiş. Ortadoğudaki kadar zengin petrol kaynakları bulunan Norveç'te, Ortadoğu ülkelerinin aksine, petrol zengini şahıs yok, çünkü tüm petrol gelirleri devlet tarafında yönetilerek refah toplumunun gelişmesi için harcanıyor.
 
Bu sebepten insan hakları ve ifade özgürlüğünün yanı sıra, ekonomik uygulamalar konusunda da İslam'a en uygun ülkelerden biri bulunmuş 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.